HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 174

JPEG (Deze pagina), 403.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.63 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

_ egfl
'ï IE 170
I ë rx.
L Qi 13 1
§ Overtredingen van de Conventie van
{ Geneve. ,
‘ i 21 ‘
1, NO. 92.
i M.­Davignon, Minister van 4
Buitenlandsche Zaken, aaniï
-, 1, Baron Grenier, Minister desl
1 Ko nings te Madrid, (telegram). 3
1 1 x 1 1
gi 1 OOSTENDE, den 12den October 1914. j _,
Meer dan 4O Belgische militaire geneesheeren zijn ; `
1 > _gevangen genomen en naar Duitschland gevoerd
[ terwijl vele Belgische gewonden die zich in Belgie ï
§ w bevinden de noodzakelike ver le in missen. 4 .
1. , J .. P g g. . . . .
. Daarenboven worden talrijke Belgische militaire 1 ;
~ geneesheeren in de versterkte stellingen van Luik en i
« il Namen gevangen gehouden, zonder hun ambt te ·
11 kunnen vervullen. 1 E
1E gà . `Wees zoo goed de bemiddeling van de Spaansche 1
Regeering in te roepen om ons verzet te Berlijn over
nl ‘ Y te maken teven deze manier van handelen, die in 3
‘ nl zstrijd is metb de bepalingen der overeenkomst van
Q ··Genève. 1
j ä ` Li
á ' (wg.) DAVIGNON. i
1) ‘
11; 2
¥ ii 1 .l
· ‘ lêê . . ë
W 1 ~`~ 1
1 1
il
1,1. ä
1 ` we
lkï ‘ ë l ix
111 . <·
1111 ,11
ii_,";_;ï;L`i--ë ri Y 7 i H _ U in UI `<~M___`__-Y O WW N