HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 173

JPEG (Deze pagina), 435.37 KB

TIFF (Deze pagina), 3.62 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

169 ’
ïY€H@ïg De onderbreking voorwendend der betrekkingen j
die niet li met de overzeesche landen verklaart het Departement g
>lanken «j van Buitenlandsche Zaken geen enkele inlichtingj .
n staat E op dit gebied te kunnen verstrekken. j
Regee­ Ik bied U enz. e C
1cDtà1t­ j (w. g.) BARoN GRENIER. " 3
111 es 1 j
ntgrna-
huïïïïê BIJLAGE BI] No. 91.
en a s, ”
Auswartiges Amt. Aan het Koninklijke Spaansche-
NTON. Gezantschap. Antwoord op de Mondelinge Nota van
den 14den October 1914, betreffende het zoogezegde
gebruik van inlandsche troepen tegen Congo door
ï Duitschland. Het Keizerlijke Departement van Bui-
j tenlandsche Zaken betreurt niet bij machte te zijn l ·
inlichtingen te verstrekken over het zoogezegde gebruik
SS ’C e van inlandsche troepen tegen Belgische Congo, daar
, Mi- 1 de bevoegde overheden, hierover geen nieuws hebben
s c h e ontvangen. Daarenboven, bestaat er niet de minste
mogelijkheid inlichtingen te bekomen over deze vraag,
omdat de mogendheden die thans in oorlog zijn met
914. { Duitschland alle betrekkingen met de overzeesche
landen hebben doen onderbreken.
BERLIJN, den Bsten November 1914.
rn uw 2
verzet
bruik,
ieerde
ringe­ E
l van j
äerlijn
nsche ­----
met
lU.I'lH€ 1
elma­ `
1
SY