HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 169

JPEG (Deze pagina), 522.08 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

165
il
j schriften in haar bezit gekregen die vaststellen dat J
Or het gj Belgische soldaten wonden hebben bekomen veroor-
Fl zaakt door kogels van het soort, gezegd ,,dum-dum". j
Dergelyke kogels zijn gevonden in de Duitsche i
linies op het slagveld van M/erchter. ,
De verslagen der Commissie hebben reeds op deze 1
bestatigingen de aandacht gevesfigd. _
van j Een feit van erger beteekenis wordt gemeld: de
3 3 H Minister van Oorlog heeft aan de commissie eene
ingêu doos kardoezen doen toekomen, eene reeks kogels
dumdum bevattende te midden van kogels van het
gewone soort. Deze kardoezen werden gevonden
Er 1914 op de Hannoversche oberluitnant von Hadeln,"
V ‘ g door onze troepen gevangen genomen te Ninove, op
j 24 September l.l.
De kardoezen zijn door de Commissie aan een des-
van d kundige wapenmaker van Antwerpen ter onderzoek
ge h E voorgelegd en deze heeft haar het volgende verslag
° H et g medegedeeld:
gezegd j ,, De doos met groen strookje die gij mij hebt voor- i
mm d gelegd (20 Patronen, No. 403, für die Mauser Pistole
‘ € ‘ cal. 7,63 Deutsche Waffen-und Munition Fabriken,
T Karlsruhe) moest volle kardoezen bevatten. Een
NOY stel op de drie bestaat uit uitzetbare kogels dum-dum
“‘ T uit bijzondere doozen met geel strookje. I)e kogels
[ worden uitzetbaar gemaakt in de fabricatie; het is
l onmogelijk ze zoo te maken met de hand."
De Belgische Regeering teekent levendig verzet
X aan bij de Mogendheden die de Overeenkomsten van
uitêê Den Haagnonderteekend hebben tegen het gebruik
mwêgé van dergelijke kardoezen.
msten, _
iitsche
ran de
n Den -­­-·-
terpen i
‘etuig­
li
l,
ii