HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 166

JPEG (Deze pagina), 597.18 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

11 li g 162
1 kamp te Soltau, den 19-9-14, tengevolge eener ont-
, { 1 steking van de luchtwegen, begraven te Soltan.
’ ,1 1 JKRAAP, BONAVENTURE van Leuven; geboren den
1, 3 31-8-1846; gestorven ten gevolge van ouderdoms-
; · zwakte den 15-9-14, in het ziekenhuis van het kamp
Q1, 1 I te Soltau, begraven te Soltau.
1 ; E 1 L.‘XBE$.7E, EUGENE, van Visé; gestorven in het zieken-
1 j 5: huis van het kamp te Münster, den 15-9-14, ten gevolge
e -eener beroerte, begraven in dit kamp.
1 9. LEGRENIER, GUILLAUME, overleden in het zieken-
1 Q huis van het kamp der krijgsgevangenen te Münster,
Q ii den 24-8-14, ten gevolge van ouderdomszwakte;
’ begraven in dit kamp.
; 15 M.»isEN.-xU of MIASENON, OCTAVE, overleden in het
Iï V _ ziekenhuis van het kamp te Soltau, den 16-9-14, ten-
lg 1 gevolge eener ontsteking van de luchtwegen, begraven
1 te Soltau. ‘ · 7
{E gj IWERKENS, of BIESKENS, Daman, overleden in het j
L ziekenhuis van het kamp te Soltau, den 8-9-14, ten .
lf E = gevolge van begraven te Sol- `
1; Q? 1 tau. ·
]§ MERTENs, ]AcoB, overleden in het ziekenhuis van p
1§ gi het kamp te Munster, den 11-9-14, tengevolge van
ouderdomszwakte, in dit kamp begraven.
iig; 1, _ MINNEN, Louis, overleden in het ziekenhuis van het
gl kamp te Soltau, den 20-10-14, tengevolge eener long- .
S. 1 ontsteking, begraven in dit kamp. .
SCHOTS, CHARLES, overleden in het ziekenhuis
àä X van het kamp te Soltau, den 13-1 1-14, tengevolge eener
gi longontsteking, begraven te Soltau.
K? ToURLoNTE of TOURLOUSE, HENR’. overleden in §
het ziekenhuis van het kamp te Soltau, (neerge-
gj; schoten wegens opstand), begraven te Soltau. 1
B { VAN DEN Honor, PHILIPPE, overleden in het kamp 1
á, te Munster, den 2-10-14, tengevolge eener longont-
fi, steking, begraven in dit kamp.
L1 ] VAN HOEG.àlQDEN, JOSEPH, overleden in het zieken- J
jl huis van het kamp te Munster, den 15-10-14, tenge- .1
;§ volge van longontsteking-waterzucht, begraven in dit i
s] kamp.
11 si
. 11 ïe
e ii
1. :ï_: e _M_______ _,__ W ,__t ,L._.. r... al- ~ -- -----