HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 142

JPEG (Deze pagina), 524.75 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

_ 2
áï I
geschoten, alleen met het doel schrik in te boezemen. t_ O
Q Q Dit is namelijk gebeurd te Sempst, Veerde, Elewijt, ai) S
. Hofstade, VVespelaar, Wilsele, Bucken, Eppeghem, ·‘ d
l j `Wackerzeele, Rotselaer, W€TCht€l', Thildonck, Boort­ T
1 @1 Meerbeek, Houthem, Tremeloo, Tistelt, Gelrode, 1 d
Herent. In de gemeente VVaver, die geene oorlogs- E 11
`g E schatting van 3 millioen kon betalen, zijn 56 huizen j :3
j in brand gestoken. Cortenberg is grootelijksch ver- ë Y
ïi `j, brand geworden. Om hunne wandaden te verontschul- { ·C
1 j, digen, beweren de Duitschers vanwege de inwoners
gewapenden weerstand ontmoet te hebben. V
Volgens doorslaande getuigenissen, heeft men geene ‘ E
uitdagende houding vanwege de bevolking kunnen k
j vaststellen te Visé, Aersehot, Leuven, Waver en in 5 Y
dj; de plaatsen gelegen in den driehoek Mechelen, Vil- _ -5 YZ
jg voorde, Leuven, waar de moorden en brandstichtingen f Z
gepleegd zijn verschillende dagen na de bezetting. 1 Y
jè Het telegram is voor de Missie bestemd.
xj
(w. g.) Dlivroxox.
--~ ë
ij fil
il, NO. 80.
êïj Z
De Minister des Konings te Y
ej; `Washington aan M. Davignon, Z
Minister van Buitenlandsche 2
Q Z a k e n. 1
E 151 ” K
;§ XYASHING/l‘ON, den 18den September 1914. 2
Mijnheer de Minister, Y
‘(
ll Ik heb de eer IT te berichten dat de President, ë
lg F; 'Woensdag 1.1. de Belgische Commissie heeft ontvangen,
l, naar hier gekomen om hem bekend te maken met den E
deerniswekkenden toestand waarin België zich be-
: vindt, ten gevolge der barbaarsche daden en van het I
? 1 J