HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 141

JPEG (Deze pagina), 492.12 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

137
reid Alhoewel België zooveel geleden heeft, dat de
gebeurtenissen het hebben gemaakt tot de verper-
de soonlijking van het geschonden recht, is het besloten
eeft e ten einde toe zijne plichten tegenover Europa na te
reid komen.
. Het zal, er mag komen wat wil, zijn bestaan, zijne
nen eer, zijne vrijheid verdedigen. 1
ons j'
In `. -­­-­-
am,
gen NO. 79. ,
en, .
äeit M. Davignon, Minister van
Buitenlandsche Zaken, aan
ge- M. Havranrrn, Minister des Ko-
zin, n i n g s t e \' a s hi n g t o n. (Telegram)
ran g
nar ANTwE1<PEN, den 8n September 1914
T » 2
ten ï Op 4 September hebben de Duitschers Dender
>gd ‘ monde aangevallen. Den 5en heeft er een hevig
kt, gevecht plaats gehad te Capellen-op-den Bosch
ï en te Breendonck. Het fort van Breendonck heeft
gen er aan deelgenomen. De Duitschers zijn terugge-
gië slagen met een verlies van 2000 man, waaronder
en, , 5OO man, die door ons begraven zijn. Onze verliezen
die zijn van gering beteekenis.
ijk Dendermonde is bezet geworden en eene vijande-
lijke macht begeeft zich naar de stad Gent, die be-
eft dreigt wordt. Gij hebt de verslagen van de onderzoeks-
an, commissie van den 25sten en 31 sten Augustus
en ontvangen.
ge- Sedert dien zijn een groot aantal plaatsen gelegen
an, i in den driehoek Vilvoorde, Mechelen, Leuven, streek
ek I die zeer vruchtbaar en bevolkt is, aan plundering
eze overgeleverd geworden, en gedeeltelijk of gansch
BH verbrand, de bevolking is uiteengedreven terwijl
an V verschillende bewoners, waaronder vrouwen en kin-
ï deren aangehouden werden en zonder oordeel neer-
l