HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 137

JPEG (Deze pagina), 471.78 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

133 1
I qtadg de 'Willem Tellstraat, de vitrienen brekende van den
y k K, . • • ,•
lporseleinwinkel, op den hoek der \'1ll€H1 Tellstraat,
ag 1, 9;€_ alsmede al de ruiten van het tweede verdiep en
‘ jene groote hoeveelheid koopwaren van dit maga-
., Falcmp zijn, de ruiten van het café Shakespeare, thans in g
beslag genome door de vluchtelingen uit de provincie. 2
mnd aan Niemand werd gewond. F _ ` 1
.§ Eene andere born ontplorte in de Clwaalf-ll/[a_anden­ g
1 de heup êstraat, gedeelteluk het huis no. lll vernietigende, l
waar een persoon licht gekwetst is geworden, en
g van het waarmen rond 43/,, uurvan den morgen, nog eene vrouw g
g van onder de puinen heeft gehaald, die over inwendige 1
pijnen kloeg en die naar het St. jans Berchmans
_d_ .1 Gesticht, Meirplaats, is overgebracht.
á Er is ook schade berokkend aan de huizen no. 19,
Staat uit: 7, 8 van dezelfde straat. _ I _
E Zolder, Aaninerkeligke rnaterieele schade is bestatigd 111
ubêls en den kruidtuin, nameligk aan de broerkassen en aan
E 34 en de ruiten van het botanisch museum ;· deze schade
_Chm€Hd€_ s is veroorzaakt door de bom, gevallen in de XK`1llern
g Tellstraat, ofwel door eene andere bom, die volgens
[ONS b€__ zekere verklaringen., in den kruidtuin zelf zou ge-
V€HSt€IS` vallen zijn, dicht bij den muur van het St. Elisabeth
Züu de ; G3Sl(ilU.lS. l _
dt; M6? J De Substituut van den Procureur des Konings,
“~m€mS_ (g,w.) Axonrïor.
at, Mey- Q
vensters
gebroken.
«n Bary-
2 straat,
, deuren .....l*
l88, drie
vensters 1
msstraat
verricht.
orden: g
dicht bij
ä