HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 136

JPEG (Deze pagina), 556.93 KB

TIFF (Deze pagina), 3.61 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

· `11 ‘
t i 1
1 ’ 132
90 Davos, Mania-Tnauasrs, huishoudster, Stads-
’ ·_ waag, 20, gewond. 21
" 100 Corsvnrans. LEoN, herbergier, Stadswaag 1, ge- 1
. 1 K wond.
11 1 110 Peynenberg, Jaak Germain, letterzetter, Falcon- 1
er plein 38, gewond.
120 De Poeter, Georges, Stadswaag 1, gewond aan al
.,1 den rechtervoet.
1i 130 Vilsenen, Sophie, Stadswaag 4, licht aan de heup
1; · gekwetst.
1* 140 2Vindey, Auguste, Stadwaag 4, verlies van het 1
1 1 rechteroog.
1 150 Luyckx, Eulalie, Stadwaag 6, gewond. 1
1 160 Roulandts, julia, Dokstraat 24, gewond.
1 li
1, De materieele schade in de 8ste wijk bestaat uit:
10 1 38 en 40, Schermersstraat: heel het dak, de zolder,
1 inansarde verwoest, ruiten gebroken, meubels en
1 1 huishoudgerief beschadigd. Schermersstraat 34 en 1
1 36, ruiteèi ïgebroken. justitiepaleis: verschillende
sg ruiten ge roken. 1
11 justitiestraatz op n0. 13, kamer gelijkvloers be-
11 schadigd, zelfde straat n0. 15, enz. deuren, vensters.
11 en ruiten gebroken. Op nummer 15 en 8 zijn de v
kamers van het gelijkvloers beschadigd; in de Mer-
11 tensstraat, n0. 14, enz. ruiten gebroken, Vil1ems-
g l straat n0. 9 enz., ruiten gebroken; Torfstraat, Mey-
straat, Montebellostraat, Harmoniestraat, vensters 1
gebroken; Verdussenstr. 110. 20 enz., ruiten gebroken,
( 1 deuren en vensters beschadigd; Albert von Bary-
1 ,1 straat n0. 1, enz., ruiten gebroken; Lange straat, 1
Lozannastraat 110. 242 enz. ruiten gebroken, deuren
V T en vensters beschadigd; Markgravelei n0. 188, drie
11_ _1 serren beschadigd; Karel Oomsstraat n0. 40 vensters 1
gebroken en muren gescheurd; Karel Ooinsstraat
n0. 45, gebroken ruiten (Minerva). v 1
1, ‘· De schade, door den bestuurbaren ballon verricht.
1 11 [ in de 3e wijk, kan als volgt samengevat worden: 1
J V Een born is ontploft in de Leopoldstraat, dicht bij
~ 1 . 12
» C *‘ .ï,
11
; 1111
1 Mja _ _ _ _ _ _ _ .