HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 135

JPEG (Deze pagina), 546.43 KB

TIFF (Deze pagina), 3.60 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

131 ‘
dêmêllt 1 Tolstraat 65 en van mijn collega M. MICHILJLSEN,
ïagsche . kwam een Zeppelin boven de stad gevlogen, komende.
á uit de richting van het plein voor militaire oefeningen
NON. Achtereenvolgens heeft hij bommen van eene groote
1 j ontplofbare kracht laten vallen: 10 op een glazen afdak i
j§ aan de werkliuizen Minerva behoorende; 20 op een 1
huis der Lozanastraat; 30 in de Verdussenstraat; 40
in de Justitiestraat; 50 in de Schermersstraat; 60 j
j in de Leopoldstraat; 70 in de Twaalfmaandenstraat; 1
V 21 11 80 in de Stadswaag.
111 de Deze weg is waarschijnlijk juist volgens de hierboven
B lj 1- vermelde getuigenissen. M. MrcHrEr,sEN verklaard
en in inderdaad dat de bestuurbare ballon na een zeker
punt bereikt te hebben, teruggekeerd is naar het punt
van waar hij gekomen was.
5 1914. De veroorzaakte schade is van tweeerleisoort.
_ Er zijn verschillende personen gedood en gewond.
_k€¤HáS Q De materieele schade is gewichtig
ogen - _ê
ëgêvëü I n d e a c h t s t e w ij k, hebben M. PEETERS,
SCl1€1?· J; LEON en zijne vrouw, HLTRNAIIX, SYr.vrE, wonende
1V€¤l31€ Verbissemstraat 29, lichte wonden bekomen. In de
1 Schermerstraat, 40, is eene meid gedood geworden en
Q een andere erg gekwetst.
I n d e 2 d e wij k (Stadswaag), is het getal der
slachtoffers zeer groot. Hier volgt de lijst:
10 VAN CATTHEM, JAN IAAK, politieagent, d o o d
(Paardenmarkt 112).
sh of 20 IENSEN, JAN FRANS, do o d (Stadswaag, 20).
30 DE BRUYN, JoHANNA MAIQIA, herberghoudster,
Stadswaag 4, d o o d.
914. 1 40 VAN ECKE, A1<THU1<, losser, Stadswaag, 4, d o o d.
50 DE BACKER PETRUS, losser, Falconplein 20, d o o d
§; 60 RAMAEKERS, HUBE1<’rrNE-EDo1ïARD IVIARIA, Stads-
waag 13, dood;
ide de 70 V AN V oo1zEN, IOSEF MAIQIA, Paardenmarkt, 69.
Q doodelijk gewond.
1 van 80 GAETHoF, PE’1‘1<Us JAN, politieagent, 36 Hove~
·H€Hd€ nierstraat, gewond.
ïá