HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 131

JPEG (Deze pagina), 402.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

127
i ren van den staat die van aard zijn tot krijgsdoeleinden;
5 te kunnen dienen."
iSS0 Het protest van den Beheerraad berust op het
gn ë onloochenbaar feit, dat de Nationale Bank eene j
A uitsluitend particuliere inrichting is onder vorm eener 1
` naamlooze vennootschap, waarvan het kapitaal aan. A
° particulieren toebehoort.
‘ Bijgevolg, eischt de Beheerraad der Nationale Bank,.
_ r de onmiddellijke teruggave dezer som die onwettig
äu ï‘ te Hasselt in beslag genomen werd.
e n
VI a ‘ De Gouverneur,.
· Burggraaf DE LANTSHEERE-
14.
Ik verzoek u den nadruk te leggen op de gegrond-
heer- heid van dit protest. Aanvaard enz.
ister
het (rv. g.) l).«vrr;NoN.
zsche
elgië,
istus IH
ester _ _
sha Beschermm der Duntsche Gebouwen.
_ P
ioen
No. 73.
ëftis . . . . .
;Cht_ De Minister der Vereenigde
jnga Staten van Amerika aan M.
Dbêf Davignon,Lx/IinistervanBuiten­
dgn landsche Zaken.
BRVSSEL, den 18den Augustus 1914. .
; zal
sgh- Mijnheer de Minister.
ï€H» . . .. .
jugn De Duitsche Regeermg verzoekt mij, door bemid-
Edg- j deling der Legatie der Vereenigde Staten te Den Haag,.
L)