HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 479.92 KB

TIFF (Deze pagina), 3.52 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

E
ï
j 1O
gingsrecht waarborgt, en het zijn overigens niet eenige
, maatschappijen, die als politiek programma hebben `
er toe te komen een ,,Groot Servië" te herstellen,
` maar het is de gansche bevolking van het land,
J die dezen droom koestert.
; Meer nog, de Voorzitter van den Raad te Belgrado
i begrijpt zeer zeker, dat dit gansche jougo-slavische
geheel, dat het zuiden der Monarchie bewoont,
1 bestaat uit Serviërs, Bosniërs, Slovenen en Croaten,
1 die zijne zaak genegen zijn. Ondanks het verschil -
` van godsdienst, gaan de sympathieën van de groote
meerderheid dezer laatsten, die zeer mistevreden
= zijn, over het regiem, waaraan Hongarije ze onder-
werpt, naar Servië.
L Buiten de gebeurlijke tussclienkomst van Rusland
j en de onzekere rol, die Rumenië zou kunnen spelen,
l levert deze staat van zaken een werkelijk gevaar
l op voor Oostenrijk-Hongarije, en de matigende
j woorden, door Graaf Trsza uitgesproken, bewijzen
1 het voldoende. Zal zijn invloed tot op het laatste
oogenblik blijven gelden! Graaf BERCHTOLD is te
, Ischl geweest om den Keizer in te lichten, en het ·
schijnt, dat de huidige, zoo onzekere toestand niet
ä voortduren kan en dat eene beslissing zal moeten
j genomen worden.
ï Aanvaard, enz.
(w. g.) GRAAF ERRE3IBAL`L’l` DE DUDZEELE.
1 NO. 4.
De Gezant des Konings te
Y Berlijnaanl/I.Davignon,Minis-
, ter van Buitenlandsche Zaken.
1
BERLIJN, den 24 juli 1914.
j Mijnheer de Minister, j
jj De bekendmaking van het ultimatum, gisteren
gi gericht door het Kabinet van ’Veenen tot dit van
VQ
la