HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 115

JPEG (Deze pagina), 383.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

en, ·
[de 1
i e , ­
dit .
lat ïï
ing ,` ,a­`r i i li
ing lV·l:,l;DE Dhlzl,. At
Protesten der Belgische Regeeringt S
g tegen feiten tegenstrijdig met de
l oorlogswetten en namentlijk l
l met de Haagsche conventie.
i I.
Dzmfsche Beschuldigmgen befrefemde de H oudmg i
der bz·¢¢/gzzrlä/ze Belgische: Bevolking.
NO. 68. · ,
M. Davignon, Minister van
Buitenlandsche Zaken, aan de
Ministers van den Koning te
Den Haag, Londen, Parijs en l
M a d r i d.
BRUSSEL, den 12den Augustus 1914.
i Verzoek aan den Minister van Buitenlandsche i
Zaken en aan de pers mede te deelen, dat de Belgische
Regeering met verontwaardiging verzet aanteekent vr
tegen de bewering van het VVOLFF-Bureau, als zouden
bewoners van de streek van Luik deelgenomen
hebben aan de veldslagen, als zouden andere be- l