HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 114

JPEG (Deze pagina), 305.34 KB

TIFF (Deze pagina), 3.58 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

( 110
ll ( .
g Q g G r ij s b 0 e k kunnen oordeelen over de stappen, I
11 5 § door de Regeering des Konings aangewend, ten einde
( F de onzijdigheid van Congo te handhaven. (Z i e
n l eerste Grijsboek NO. 57). Zij zalonderdit O,
Qg;1 omslag een afschrift vinden van het telegram, dat
ia § ` ik den Zlsten October aa11 de Keizerlijke Regeering
over dit onderwerp gezonden heb, door bemiddeling
; van de Spaansche Regeering. (Zie NO. 58).
ï Ik bied U, enz.
jl (wg.) DAv1GNoN. Q
‘ rl 1
i U E
1 ll
li · i)
I1 1 1
1 I -
ll `
‘I
I
lg "’_‘_"
·ï
I `
.
1 * · .
Ei (
li V ¥
ïl ` 1 2
1 . 1
r
, 1;
7 g ` ' h
.
‘ , E `
ïl 1 1
1 1ia ‘