HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 103

JPEG (Deze pagina), 493.23 KB

TIFF (Deze pagina), 3.59 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

99 .
waren. Duitsche strijdkrachten hadden namelijk 1
Engelsch midden-Afrika en Engelsch Oost-Afrika j
T V 3 11 1 aangevallen. 2
11­ 8 311 Intusschentijd kreeg de Regeering des Konings de
ï€ I d € S tijding dat de Duitsche Koloniale strijdkrachten op
Telegram) 22 Augustus de Congoleesche haven Lukuga op het
Tanganika-meer hadden aangevallen. M
*b€ï 1914­ Uit dien hoofde vestigt de Belgische Regeering de
` aandacht van de Keizerlijke Regeering op het feit `
>P9~9;HSC11€ dat deze laatste de vijandelijkheden begonnen. heeft en
Dmtsche aldus belet dat de wensch van de Regeering des
_ _ Konings verwezenlijkt werde wat betreft de toepassing _
€1’€€H1g<1@ van artikel ll hooger vermeld.
~fr No. 54) · (w. g.) DAvroNoN.
aandacht
> het feit -;;­
een nota ‘
merika te NO_ 59_
in Berlijn
nvan de De Minister des Konings te
eenkomst Constantinopel aan M. Davig-
ichtnaar non,l/[inister van Buitenland-
ïlelt over sche Zaken.
1S zulk- ~ (Telegram).
begrijpen CoNs*i‘AN’r1No1>r2r., den 23 October 1914. 1
·assadeur
il, slechts Ter oorzake van de Russische successen trachten
_ _ de Duitschers nog sterker drukking op de Porte te
ring zich oefenen om hen zoo tot den oorlog te overhalen. .
F`ï3HSC11€ De Porte geeft aan de Ambassadeurs nog steeds de g
de over- verzekering van haar vredelievende inzichten maar 1
NHCh'€1Hg bespoedigt de toebereidselen tot den oorlog. j
Hg opge-
le gorlog (w. Baron MONCHEl'R. 1
·e1c. 1
konden 1
van de `°'_; j
gepleegd 1
J