HomeDiplomatieke briefwisseling met betrekking tot den oorlog van 1914-1915Pagina 101

JPEG (Deze pagina), 433.06 KB

TIFF (Deze pagina), 3.57 MB

PDF (Volledig document), 139.55 MB

, 1 ,
1 ,
1 97
l en SOu_ , gischen staat voor te bereiden. Ik ben verschillende
j malen met het hoofd van de Politieke Aangelegenheden
dijk aan ` in gêäpïëk geweest. Overal Werd ik ontvangen met
Tzoêk U g genegenheid en droefheid en met de meest onbeperkte
idem van 2 oflervaardigheid.
Stëit. , Aanvaard, GHZ. `
` (w. g.) BAr<oN (J-r‘rr,r.,u‘i1E. 1
FENDE. NO. 57. E -g
K ` k- i . `
imguïlgml Z· M- de Koning aan M. dem
`OOI aal? President van de Fransche 1
effen omi Republiek.
M` `t . j
t fldlsvêiï A OOSTENDE, den 12 October 1914. 1
­ U . ? .. .
ïmzulglï 1 Mijnheer de President, 1
-r Th ri ‘ .. . 1
äïgzäêk Ik ben ten zeerste getroffen door de gastvrijheid 1
Dvêrmigd die Frankrijk zoo gul aan de Belgische Regeering aan- r
1 biedt en door de maatregelen door de Regeering van 1
{ ·de Republiek getroffen om onze volledige onafhan­ j
r 1 kelijkheid en soevereiniteit te verzekeren. Met onwrik- 1
" 1 baar vertrouwen wachten wij de stonde af van den
M_ DEL_ 1 gemeenzarnen zege. Schouder aan schouder strijdend
H deelne? 1 voor een rechtvaardige zaak, zullen wij nooit onzen
OO (mvg? 1 moed voelen verzwakken. Q
H nadruk g Vees overtuigd, Mijnheer de President, van mijn 1
H worden g rmwankelbare genegenheid.
heid van
,1 ALBERT.
. tweeden ,
en onder- j .
IN, hoofd .
ar Havre x
rjesteiten,
den Bel- V
`