HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.91 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

ïl -
lilkl =jg`
kl E
lj z » :F·
Ee k fil
nl , V‘ < , kg! kï
#2 _ ne
Pl 24 · ïä
Tie a ï ¥ 5* een deel zeke
E Q l [ O ? . I` OP de verscheid ' ‘
Ca" ; als dm Moslimgeh al andere uïlï€1`Sï€ verval]
. A , . e rheole e en ,
,·L; a êê dat' wat in WCZCH 611 Oïrêlprrïet hunkläaamonlstlsche kunsten
e IS• Men · · ng War C uk geheel '
{ 1 i 2 der Oudeïlïaïïlzàï? m het algemeen te Weinig in dleeäïillïêïëïl
n a gl MB Hgïï hun geheel ten onrecht ‘ l ll
f eg ll maakt alles ZOOdO€nde veel ge] ‘ C Onze loglca °p·
lr fil Callsaquamas van Werstelling dan Zfïlglscll sn Vaal te glad CH veel {
;;‘ Z1] hebben hun Rice 1 · CtZ1ChZ€1fg€d3ChthebbeH l
, lg! S ysteme D H Og1C3, en Z1] hebben nooit de b d ' a O
5 = Wij hebben Va; Wäï Ook op te bouwen C Oeïmg ;
l' l.? ïï V H VCT Cf ZO0ve l ’ ‘ l
:~ H · . C ed t ‘ ·
geen iin U A van de mnemmg van J_CIïch_ ïl · e aulleerde schddermgen als b.v,
E, M g O .. O: le men zleh te h b·· . k
l" !ï’ ` llmlagahjk kan fealissee C ll nader tO€Zl€I’1 ·
* ‘· ¢­; I` 31CH als dat V J C en 1`Oman­
la Vrägën of h ­ am Jona Of van BHCHITI en "
n nu ;;;k » Cl? Wel noodrg is de ­· _ ’ WU mogen k
l Om tot de conclusie te k rl Schrllver pI`CC1€S H3 te rekenen
hebben ZOO talrijke Omen, dat dat alles °HhistOï`i$Ch is. Wi' n
Ek; k ng Tämäri I gesprekken als b.v. tussch A - l
,, V fl H I Samuel 132 WääI`V31’1 niet ' ‘ · CH mlaoll en
? daarvan kermis zou kunnen hebb la te mn n» h¤e een derde k
l Zouden kunnen zjjly -61% en Walmaar ze Opgüeekend ­
s°n€n» tusschen GddleïiZ;CïiCïlal°ï“ tusschen G¤d en men-
C 5= Y ll! ‘ 2 ' e
il a”­°"“g bnn Woede maar die nïf. hgägfss °‘°°ï Hem me een
gC1‘1I1gg Vaardi h • · ] IIICII gun jeu d of ·­ r
boven in die ;§1€aäl2;äf§§tVï?F€k€ä Vercntsehuldjgt, Ci Wij
k 2 , · , e 1 ' _
nè· li m msn Pnmdee gevonden nl be? Callas te aaksnnnna de Wïi
J ` als Va A _ 6 C11 WI] hebben 7 1
·;p;, · H braham C] ·· ~·u ke Verhale
informeert, of er iï dgvïëïlên In een merkwaardig onderhêï; ·
li b’n‘^‘=¤» eea gnsprek wma ‘a?s‘*€ de stad gespaard zou kunnen
gr nngnmaaa maken nen, kuïï ‘”" °nS mh eea aeaek vennen-
g gi tot de Volkstmdme behoord h C1; aannernenà dat het in dien vorm
5 I! het thema d , CB t‘ Het 1S blljkbaaf °
_I .. ’ as m Vers 25 duidelfk · ecdmg van
luk Zijn, dat de Rechter der jh aëïngegeven 152,,2011 het moge-
al aan thamnb dat ook larger b V ge C aalaa Omnnhï Zou doen"
in l ! • • 1 7
L dêld wordt Merkwaardig, dat r;Cd;:e;h1§l meer aan eens behan-
T ïTf1dd€I€€UWen als Maimonides en OO sche phllosoplllall la de
e n dus laatstgenoemde Verhaal en Ook lïxegeten als David
I` =? et
I Cllaaa Voorafgaande over
« I
1 Y!
k el;