HomeHet karakter van het oud-testamentische verhaalPagina 17

JPEG (Deze pagina), 970.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 33.33 MB

l
I
I5
·»O11· behoeft in het geheel geen betoog. Het is onmogelijk. Men merkt
,,Het g overigens, hoe ook hier de lang uitgesponnen dialoog als vorm
weer 3 van de voorstelling gekozen is.
". 4 Wie het onderwerp, dat ik hier kortelijk bespreek, in bijzonder-
rid?" heden zou willen behandelen, zou in de Arabische litteratuur
" - een overvloed van materiaal vinden, dat in dezen samenhang
,,En thuis behoort, maar ik moet mij tot het doen van slechts een
won enkelen greep beperken.
veelt Dat ook de Syrische litteratuur een groote voorliefde voor
hem deze soort van inkleeding heeft, wordt al bewezen door het naar
ons verhouding zeer sterk vertegenwoordigde genre der heiligen-
H en legende, in het Syrisch ,,te§‘ïtä", ,,vertelling". Typisch is hier ook,
ben, j om nog iets anders te noemen, de eigenaardige vorm, waarin
idet, Syrische schrijvers in de inleidingen van hun boeken vaak uiting
.ltijd E geven aan de aarzeling, die zij te overwinnen hadden, om dat werk
1, of te schrijven. Daar krijgen wij dan gewoonlijk b.v. een aan een
[det: vriend gerichten brief te lezen, waarvan de inhoud ongeveer aldus
ab u is: Herhaaldelijk hebt gij mij verzocht, waarde broeder, en mij
had trachten te overreden om mijn werk in het licht te geven. Vele
den jaren heb ik niet kunnen besluiten, dat te doen, ofschoon gij nu
een eens met de levende stem, dan weer in lange brieven bij mij
ruit, aanhieldt. Nu eens verschool ik mij achter de geringe vaardig-
gen- heid van mijn pen, dan weer achter het excuus, dat er aan mijn
loet. werk geen behoefte was. Wat zou mijn zwak pogen ook betee-
HCH, kenen in vergelijking met die boeken, welke geleerde en heilige
ltijd mannen vervaardigd hebben? Maar uw verlangen nam niet af,
toe, en eindelijk kwaamt gijzelf, begeleid door een ander groot en
remt wijs man naar het klooster, waar ik woon, om mij te overreden
valt en gij hebt mijn hart en mijn geest week gemaakt met het edele
»f in water van uw overtuigingskracht en daarop heb ik dan maar
van noodgedwongen besloten het werk met Gods hulp te ondernemen
ing. enz. 1)
eten Blijkens het constant eendere verloop en het cliché­achtige van
zdig die verhalen kan men ook daarin ondanks den historischen vorm
nen slechts een stereotype inkleeding zien van een uiting van beschei-
niet denheid, die er in belichaamd is.
id". .........
1 ls, " 1) Zoo b.v. Thomas v. Marga, Book of Governors; Iozua Stylites, e.a.