HomeStaatspensioneeringPagina 82

JPEG (Deze pagina), 810.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.62 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

5/1 ‘ .,. I . ·= ·­-·­·-~- ­-- ·­» ; ­`-, » we ,;.. ,, , .. Y,- ­,,`-·"‘ .«! `« Y. .,. W _
I-1. H. WHKKER & Go. »­« Uitgevers »­« Rotterdam.
lr E
Sociale E°bl°otheek i
` ONDER REDACTIE VAN
Mr. P. J. TROELSTRA en HENRI POLAK.
j Bij inteekening op de geheele serie van 10 werken
Q prijs ingenaaid f7,20, in linnen band f 11,20.
` VERSCHENEN ZIJN:
` No. 1. ROBERT BLATCHFORD. Droevig Engeland. Vertaald
` , door Henri Polak. Met een naschriit van Herm. Heijermans Jr.
. 3e druk. Omvang 163 bladz. Prijs ingen. f 0,70, geb. f 1,10.
{ n ` No. 2. HENRIETTE ROLAND HOLST. Kapitaal en Arbeid in
1 j Nederland. (Een bijdrage tot de economische geschiedenis der
j 19e eeuw). Omvang 211 bladz. Prijs ingen. f 1,25, geb. f 1,65.
Een proeve van liistorisch­materialistische geschiedbeschonwing.
No. 3. JOH. VISSCHER. De Ondergang van een Wereld.
Omvang 160 bladz. Prijs ingenaaid f 1,-, gebonden f 1,40.
No. 4. KARL KAUTSKY. Thomas More en zijn Utopie. Uit
i het Duitsclr vertaald door J. F.Ankersmit. Met portret van Thomas
J More. Omvang 275 bladz. Prijs ingen. f 1,60, gebonden f 2,-. 1
No. 5. F. M. WIBAUT. Trusts en Kartellen. Omvang 234 blz.
n Prijs ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65. Dit belangrijke werk
werd algemeen uitvoerig en zeer gunstig beoordeeld.
No. 6. JOS. LOOPUIT. Het Anarchisme in de Arbeiders- j
beweging. Omvang 216 bladz. Prijs ingen. f 1,10, geb. f 1,50.
No. 7. W. H. VLIEGEN. Het Kapitalisme in Nederland. Een
l sociaal­ekonon1isel1e studie. Prijs ingenaaidf1,25,gebonder1f1,65.
en Deze prijzen zijn buiten inteekening.

_ H • ¢ Bij elken Boekverkooper verkrijgbaar. • • I
.i A ` `
K · . L
` K · de ·l;t‘_j··f>_j""‘;'ï;'“xf _; «°` __.­i"Ql'i" `-T' .,