HomeStaatspensioneeringPagina 78

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

II UITGAVEN VAN H. A. WAKKER & Co., ROTTERDAM.
SOCIALE BIBLIOTHEEK
r Onder redactie van Mr. P. J. TROELSTRA en HENRI POLAK.
I
Bij inteekening op de geheele serie van 10 werken prijs in en. f 7 20, in linnen band I 11,20.
L >
VERSCHENEN ZIJN:
No. 1. Robert Blatcliforcl. Droevig Engeland. Vertaald door HENRI POLAK.
Met een nasehrift van HERMAN HEIJERMANS JR. 3e druk. Omvang è
163 blz. Prijs ingenaaid f0 70 gebonden fl 10. (*) T
j No. 2. Henriëtte Rolanol Holst. Idapitaal en Arbêid in Nederland. (Een
` ääïlräged tolià de ·eeonomàs<èläe2gesehêede1nis §<ïr6ä9e eeuw). Omvang
a z. rns invenaai ge on en . (* ”
Eene proeve van liiïsloriscli-rnciterialistische gescliieolbeschouioing.
No. 3. Joh. Visscher. De Ondergang van een Wereld. Omvang 160 bladz.
. Prüs ingenaaid f 1 - gebonden f1.40. (*)
It No. 4. Karl Kautsley. Tlioniasj More en zijn Utopie. Uit het Duitsch ver-
. taald door J. F. AN1<ERsMIr. Met portret van THOMAS MoRE. Omvang
• 275 bladz. Prüs ingenaaid f 1,60, gebonden f2,­-. (*)
T No. 5. F. M. Wibaut. Trusts en Kartellen. Omvang 235 bladzüden. Prüs
i ingenaaid fl 25 gebonden fl 65. I*)
{ No. 6. Jos. Loopuit?nHeï Anarohisnïe in de Arbeidersbeweging. Omvang
i 216 bladz. Prijs ingenaaid f 1,10, gebonden f 1,50. (*)
j No. 7. W. H. Vliegen. Het Kapitalisme in Nederland. Omvang 198 bladz. j
Q Prgs ingenaaid f1,25, gebonden f1,65. (*)
P (‘) Deze prijzen zijn buiten inteekening.
{ Het Sooialistiseh Liederboek. 18 Socialistische liederen voor zang met
W pianobegeleiding. Bewerkt naar ,,Het Socialistiseh Liederenboekje"
I van STELLA POLAK en HENRI POLAK. Formaat 33 X 25 oM. Prüs
geoartonneerd t 1 40.
I D INHOUD: De Internationale. -­ Aan de strijders. -­ De arbeid. -­Acht-
uren­marsch. - Op, proletaren. - Propagandaliedje. - Arbeiderslied. ­­-
Voorwaarts. - Volk’ren, ontwaakt. ­­ Vrijheidslied. ­­ De wapens neêr.-
Mariannelied. - Mariannelied. - Socialistenmarsch. - Stemrechtlied. ­­-
Soldatenlied. - Proletariërsliedje. ­­ De komende tijden. -­- Krijgslied.
­ Sidney de Beatriee Webb. De Theorie en Praktijk van het Britsehe Vak-
vereenigingswezen. Uit het Engelseh vertaald en van belangrüke aan-
i teekeningen voorzien door HENRI POLAK. In twee deelen royaal 80,
i 844 bladz. Prüs ingenaaid f4,50, in twee banden gebonden f6,-.
Lily Braun. De Vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar
economische kant. Vertaald door J. F. ANKERSMIT. 2e druk. Omvang
500§>l1aäjz. royaaä_ä5Oà0P1·gs ingenaaid f 2,25, in linnen band f 2,90; ook
in s u en van .
ij Henriëtte Roland Holst. Algemeene Werkstaking en Sooiaaldemocratie.
I Omvang 180 bladz. Prijs f1,25, gebonden f1,65.
j August cle Winne. Door Arm Vlaanderen. Met 38 fraai uitgevoerde illustra-
tien en büschriften van En. ANSEELE en K. BEERBLOCK. Omvang 368
bladz. Prüs ingenaaid f1,25, gebonden f 1,65.
Stella lïolak enkHle;nri lgglak. Het Soeialistiseh Liederenboekje. 18 liederen
me muzie . rijs cent.
`x§`
"V 1 ` . ...L“Ti'l' E .ï.. az. er ;;;s-,.::r;;;:,, ,,“ ..._;m.; A... K-ï1l§`ï,I;..; ,