HomeStaatspensioneeringPagina 6

JPEG (Deze pagina), 495.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 87.90 MB

.. , , ¤­·· ~ " .ï­=ï"'·· f" "' ’ ·=2¤~. ‘ pm, rw , , . ’ ’ .4:.;,:7 ww; 5 ~ ~- 4.., F ..,.1,,.. ­ » H- ~r«- ..«.. -,.1. , ,,7..--­•«~­-««· •·¤r·«
q~E, Z

Q.
«»`,,.<ï E
Mä-
A

. .;;:;
g e;
*;:. 4


‘··‘.= ·ï’z'i"?
` _ ig, A

": QS`.?
` Bij de Untgevers H. A. WAKKER &. Co.
3· ‘ ·
ss mede verschenen:

F. M. WIBAUT.

Irusts en Karte n.
‘ ïäèzäwä
Omvang 234 bladz.
Süwä
~ ­:=‘- ·~n;¥'• . . .
Prqs mgen. f 1,25, geb. i 1,65.

Wï?

z

I `
.
%:` f,'j.;.§§äï’.1;§; "l`;f?‘i.`, 5 LLL '."ïï J; LL i T‘ïTlii::,fïï E`,lI;‘1 ïT_l,1# Tfïf iii; ;;T :x:;"^:.·@,g;;:££LL’·.;$;&xy.: W 1/7‘f`·«~"X‘¤'=¢