HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 677.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

su
f
X
!
i ’;
. `VOOHBERIGT.
ï
» ` ä
J Artikel 176 der /Vederlandsche Grondwet bepaalt,
dat er eene Algemeene Rekenkamer zal zgn, wier
zamenstelling en taak door de Wet worden geregeld.
Tegenwoordig wordt die regeling gevonden in de
` VVet van den 5 October 1841 Staatsblad n°. 40), ik
welke Wet in het algemeen zeer wel bestaanbaar is
met de tegenwoordige Grondwet, en bepaaldelyk met
art. 122, volgens welk artikel, de staatsaitgaven en
ontvangsten over elk dienstjaar, aan de W/`etgevende At
lllagt worden verantwoord. Alleen art. 26 en soort- lo
gelyke van de VV et van 5 October 1841 eiso/ien ver-
andering, omdat de uitgaven, door de Rekenkamer ;
verevend, niet meer kannen gezegd worden, reeds l
1 daardoor wettig te zijn geworden, en omdat wei- {L
1 gering van de Rekenkamer, om voorloopig te ver-
evenen, het aan de lllinisters behoort te worden vr@­
gelaten , tot wegneming van alle dienstbelemmering, . ’ t
om op kunne verantwoordelgjklieid jegens de Wet- g
gevende lllagt, evenwel de betaling te gelasten.
.
' ,
. J?
/ fqë jv]
E g gg ;,4ï¤?.Q;­;~l