HomeDe Belgische wet van den 29 October 1846, houdende: instelling van het Hof van rekeningen (Algemeene Rekenkamer)Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 382.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 28.73 MB

` Y___Y_¤1· - ` ysa
, _ _ _ _,,, iv Y · ï_
l
s met het
deinsden » Z
betalen ; 2 ·
rat droeg .
overtuigd
druk van T ­ A;
evenmin al
etkwaad ; n
waarborg
in geld- l
men. » { ` l
; ^
v`
au Ver- ‘ I ·
stelsels, i W
Senaat ‘ l
nelden , l
emmen l
, alsook i
dat het _
stukken ­
Jetaling « l
pressief t . "
jeheven " A_
l. , dat E . is
dB l’>O­ j A
itionale J
lof` van "
dit Hol`
egroncl
=rediet­ ; i
zelcerd r
heeft à
sie bij A ’
Jrgen, . `
cen. V
l "
; ,» ^ I
WJ ( ü , rr e