HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 4

JPEG (Deze pagina), 268.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

; K K dd K
F

$2
ä
ë
ä
De Schmjber hew deze regels met voorkenmè van den 1
Hoogen Raad van Adel in het licht gegeven.
ä
ä
K
« á
E 11
ë
d ii
u E
d *3
ga
2
! e
n
‘!
3
ä
A