HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 3

JPEG (Deze pagina), 361.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

BETREKKELIJK HET FONDS ,
A' .
1N<;.EscHREvEN op HET GROOTBOEK DER E
A.
E NATIONALE SCHULD,
Eêi
TEN NAME VAN
§
DEN HOOGEN RAAD VAN ADEL ,
ALS ADMINISTRERENDE EEN FONDS TER DISPOSITIE VAN l
i_ ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING ,
A A
ïi DOOR A
E E
Mr. H. A. Baron VAN HOEVELL NYENHUIS,
SECRETARIS VAN DEN HOOGEN RAAD VAN ADEL. `
¢E= ‘ <
{
ä
E A