HomeNota betrekkelijk het fonds, ingeschreven op het Grootboek der nationale schuld, ten name van den Hoogen Raad van Adel, als admiPagina 1

JPEG (Deze pagina), 294.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.44 MB

PDF (Volledig document), 6.61 MB

«~i"»* wg ,
5 4 ,
· ‘ == ’?%’«;;«­m»
` AM ` ? '~·;ï"Q *’ Q; ïr·..`;§`¤;~ ,.".""~¥,.+_1ï,_ rpm,
»‘A­ A ,_?gm,v__
' . `*,’
ä mx ;·‘ Q; ~;§;g{;_,E­.;g;;j ;·5· ;·» · ‘ 4 _` EJ; ‘ · _' 4 ··:.¤ _,g;:;‘:,,~
I [ir` rv "' ‘ M I · T I vri 2 1 ` ,2 "~" nl `­L`~i"`XY;äyïçl·'vf¤2L"‘e"‘ái 2ï<­;«·._,_
» » ‘ MM T ïï .;{~··. {L, ­;" M7 ` · . _' ; # ~‘· g =·; « ‘_«"zvï.`,¥­’,4:·`_; im'? ,­-,
wäïà ·ï?£á·­w=mg=~=a· M ­ r - .~ ¤ ~ ‘ # ·>;»-»,mé.¤ < «
äïägçïï .’·4)§,`;{‘§ä;»ig{­‘y ;,, ;,'· 2 ~ · , · ~ J _y ’ , , E =¤_»­¥,’ «,_’;{ ·_-=>f;`*;;·~jV· gg 2 »=,·;;,c_ > ;"'@~`.,_,w_
~in»,_.!F `v;:?;,,;i;»u{ ,,42;, ~ M, ( , k __ . vr _ _ . . , ` I r», V ` _ x v ;£,,_. _ _ At: ._ / V _ . ·,,, _ H] ‘ vga nl V, ‘ ,.,
<.~.$­’.­::,­g«~:.`%g?K^:'5.«’:j‘# ‘·‘*.·‘;:·5l ` rr ’.< ,‘« » ‘ · ·· ~ , _ rr ` . ·$ W J~ M ‘ « · ¢· -· , ` ~ K ;;‘ï= ‘ » ·:‘*«;ï,W_
»‘ï;z·«i{· ·‘ >;ä·»êf,Q,, ¤g»{L;€»,> F, __1 . ` u "Z · L ·~ ’ , 2 _ [_ », _ «'. · ·,»`i.­gV; M » , H-, .:/7 _; ,­_Yv · . ` ~,.ä _{ 1 lr . J ~_ il, ` ;. W lg vqwm /
{Ey , Zyrç, , ».. « ~ J _ i. ,,< J V. ._ » V { ( _. _ , ;_·, vg, V- T>`g;·< r ~ U V V gi ;;,x£{,> _ t Y ;, _ V
;>‘T7á;;¥bï‘:>‘§·` .3**.2, lf? ·. " 4 " FN ·‘ Q Y V ‘ ; ‘ ~‘5·¤,^¤ ­_ g r r ··· Y -_ ,y . « V, 1- _; ;.f
~亮=m "¢=?*£=s-,<~- ‘ .. e / . " " SM ·~ u- . = 7 · ~, · « ~ ; =~ * ­‘ ~ N . ‘ r > ` , JT . :4:- L,;;~· wh
~ïqëuïzäï¤g:,£&~;ë3€¥£,ï-W1,Z-.Hun 9 [ ï;·‘;;` w ~ *2 · _· y ‘ ` .,‘, V ·’ j*.w=, ‘, ‘ ·, ’-’‘ . « V,~V · V J ‘< M a` « 5;;;,;;,.
Y ’‘‘V «· " J `‘··’'‘’' ' ‘ * ‘ w' ` i' " è ’ Y· ~· ’·,'°!"*'«. ‘·*’ ·’ =F* » ‘~ 1.,*.;=’ · f ~ /4. ‘V··‘· `*· J ‘.· ·` 1 (·ï!~ ~=§,v;i‘" ï:’·`€·s,'
á€;ä§;;'·'§'#£?¢g?‘#;’·¥1«;· VV­- J ­ ­ ~ 2 ·· 2 ’~~* eu; r Y _« ·~ T » R. . ~
` =· ~· ‘$>«·~"ièáï~=f¢i#·«L,·. ·· .·‘­tw i ZJ »· -·~. ‘ -‘ J1- ‘ ·= .~ ­ `T · { 1 ,= ‘.`;1¥··f¢, /· I; ‘ . ’‘·· ‘ " u ;* ‘·ï
;§`4· ­§g{ ?§?fà¥5e’<€ga-§ï£';ï.;·;$=;~';,,;j;·«r­· ;,_,;_,'5 _;,_ry f`,`;f M; /1 I i A -_ ,"_ ·2·:,;;.~ de vg _·= · gi,~V;;;_;{;,,ï;j;x_:·~, ,$i1;;,;j,äy
??* -``‘ Y *7-w V,·V . K V S "’;l ‘·‘' ïi‘«e§?J¤ 1-5* u '-ï . -·`« EEW
`jöï (gi «;Sï·:”?.?$«:?··*ï.*"~E'·`ï.QI<·§‘ïïI`=€_ VL", i ‘=·· ’¤· tl ’l P · ` *;*2 ¥$?wJ'_"5.¥"/ïyïï ‘ ‘ ". ;-. > ï­·i ' Vi ' ‘ _· Aw *f`;;F T3; vi
pS¤ ·3L=­*T'° ‘;$fF"P»^‘·£'¢;«>F”‘ë:4~« v~.i,£.`ï cïiï Yi »$ï · "’=`¥F“ N Yï, ` · 1 C", ' ~ Mg »: :»;:¢ïs`·{`Q*ï’ J Z ïY;2.:‘ ‘ . M 1 ` f ` :1, »;. =·. 2;; (LT
` ; '_ y V`-« , ~.
?;;·'&£;·v$·=«··»`x¤* «.#«‘=. tw `:· ·»,·>.ï~f»: :~ = ·, #2 wa * er ;i«»,=-,5,; <ç·.», F; m ‘ ’· jg: gra·,J~·v;, :< · [_ · ·_ ;.l~ ;. A ,. ._ ·, , ;T...» _; 6; Aw;
‘»;r:;§«é¥ï;‘·à<°;;<~;=£«,»=5a,­/* la "ï* = *"' »S~ ‘ :· ,4, ~ :~>·¢=:;· e,. z; ;. r, -» ’~~’· ­ ·:‘·.:««»;u:·Y«‘ >~ 4- ·~1~,e,1;··‘W ~»J·; ···« « ~ ‘; ~ ‘ ~ r; J; ¤,­ «‘1.·‘;;:»:.,;·
g»·ä;‘j¢¢­g;>f;;§;«;·{i·ï;',§á1_Hiá§<?;;_,~ {gg jj :··_.:;v·~ »' _ Alf? >gAê:;§;~·Vë'>·H;w { .{~ ._ v , «_ Xx; ï,wé`_.;;`_,V‘. çéveëiw Jvllxf V;) r__.,‘ ­ . «~ Mh J xy .:7 ., r., j gx MM · V?;ii;:V;4: 4 TN;4/F ii 1
‘*~¤L»*='.·4·Z“y;, ~· · wzïé »; `»,;=·»ï‘­;ï*·=w;?£: 1r2X`,»·;F"ï·,~"‘ ‘ ç · »‘·V pc -’-. ur;-¥¤ ‘~·‘’ «xa;;i·g
-’#:ïï<i, ¥; ,¢ ---’ `.v»;:¤ï:ïx·¢: >"i,2;';‘-iw v~`»;;.ï2;<€*g2‘I5r;ä·bai¢<;··êï.¢r<·wJi- ’-ïïsïa.,-1- *l~'v;»·. ·V’,· · ·»·~ =r«· <¤F· äw£·x·<‘ï€ïëCW‘=#¤ï;>ï
¥‘ïgE*1>‘·ï=·;l; ätïvï ï’ L'·:::­ §«<‘4·‘Jw‘· . ig ·e ·ï '.~s,<’ ;.,·>‘ ç#~..a_:?£:‘vj·‘~ _:-9 ->’11;u·=,L,;;,=:·q<,s.;;yüï·,y,1 ,» , ‘ ~· ,·«,,~4 ·_: ;<;__-;_;·;·_.»;H·;;:,;¤ 4,%;
.V*· ‘-‘, ·‘~`·
.«$ï뫤.‘,·ï‘.··`/'ïP; Vw ~~ . ‘­:* ~ ¤ V « » ”"ï ': ‘'·‘’ n ‘·;.'S~. ‘; M ‘.’ ‘ /»z·v¤;·:e‘:;‘..~>·è¤t`«.’;;;»­ 7 :,, >b·,~J:~nuï(,,èv€r2;ï,,’_»?^'y·sé';
¤ ·~x"S<?,L,&"», :,I;­ï‘§f»_‘ J " ` » ,_ Y ·. · · ­=`, _ V ` « · L ~ 5 7 Q ·;‘ * _ ·,,,. » ‘ Y · ,~,«j ‘:;_ / `•q ` _ ;»;··_ ·_ .» , »,_,'r· » ·» ,e,·­y,;;*à`n‘»‘ . ”.^E.,{_ç$w.t ­%:_7á» T
>»‘§*T”‘ @32.;-:., ;ïï·»* l·~·-ï .` L ‘ ` , ~ = ` . J ` 1­"‘ 2 ’~ . .7 ' I·­Z‘ {1 if ·.)·.,'·T·<j.;<.::ï&ï,;e;!¢‘­£`Jr­.,<*
~ , Q. ­{ `,]·» lï “` ` V ·> 0 wk *5 ·;·‘ > · ,.; ~" ­> ‘ · v . ` 1; ix _g ,{_ /e J 1 > K ;,; ·· ;.»;g::,i.i$;%{­~_.£i~ïE
P? " I ‘ c,. '~ `¤ " ‘· ·­ ' « , ` - ` , , f'ï'· ,x `­ Z' · · ” A , V ­ ' J., YL _: « ` ‘ _ ~ C ` e , fx:1 .,ï';€~·;€«'"^"I ·;ï`,~·;.·.4lf,­·:·
"­?.¤,;Jz=; ¤ _ ; · ‘ [ * i »»v ~ _ · ¤ 4 ‘ ‘ ;§ T ~ ’ .« , - ~ · ~:g_· A -`[V ï.;:;<~«2.«a.;><hcç=:«·§;èMï§>;;·ï;.g·wg .:
A , ;;;i1«g«',~ k. _ al ­_ » , V . > » V _ «_ ­ _ ` , > . V 1 V ~ {_ V I , , V E, J ;;_ä:?.ä:;,_§«i”`V wïDáë_§§_,~zf;&7Q;§a_,brä
» ,;’$.· ( . ; . ­· » ~ _ _ .­ . _, .. · V · ·. , ` , ` . _ W .`·­`,M,; E ·,;~«W,»;.a»Q;,__`,«. ,.<y,W,M`,_._`,_
"= ·{*‘$Lv­Y ·$ / F ‘ V · . ' · · Y » ` _ , - ' . ’ U , ‘ , · _ _` · r 4 ` Y _ . -' ~,5w‘·,i'·’.‘·?’g;?,,;j§^.,,.~·.,;,_Q?;;g.b,`_:«»i;g«$­,,;·y·x,P
“ ¤€&,;5"",L;~ 1 ~ ·% ·«`, . · 4 ,, g « , ' V ’ ‘ V 2 ‘· ‘­ V ,. ’ _, S ~ ';‘;».Q·»y ;`5‘.a%^·.·$ ¤%«§«¤ï‘·ï¢ï,5*ï4è*·'<
{gg. . $0.; .,,`, , , . ‘ , V i ~ ,V _ , _ _ V · ,_ _ ,. ,, <. ` _ , . . x ,7: ’, `_._4Y:,i, . __,_;,;_,_®k;_ ,_5__D_‘?.`,‘_Z._;,E _;
¥ <^䧒ä·'=‘~#ï·!·ï· S· ` ·' ’ ` W [[’· ’ ` ’ " r ` - ’ · w ‘ · V · v W V · :-«‘·;~ sw -~a·%«»ä~.“«;§?;··­~`g· 7.
. iw «a>*"#·­‘ · ~ · · ­ · , · - / ,, · ‘ ’ ’ x ‘. · · V .~ 5 "pmä;xF­‘J,~;ï-ï:C.ê.,s5‘J<:¤i#­;:wa;nv.!
" ·"{ xï ’;"`· ' J, ' ‘ , w~ ` · V ·· ‘ ‘ ‘ ­ » , , ,’ ‘ _ ‘ , ­ ‘ M ~. ,»r< "‘; .ï·,_~»«‘«’,«­·Q;‘Q{~[;;«3•·,·5,»vJ';‘»;.>u;»_£·$‘
.,»·'ä*‘¢JY»?’»v»`3" · " ` * '· "r­ «« ­ _ ­ , ‘ , ‘ » ‘ . «* , <‘N . y «·,_,» 1; ». W, ‘4»..;%&¤W,:1g=#·.«§·.^·,.Yg_".·, #:,,9*
'· W €{‘éiLf.>¥ ‘ * » 1: ­=· V ,« J , 1 · · ’ 5 ` ’~ ~ ‘ . ~ V ’ V . J , ‘ ‘ ’ ~ _ , ­ T Y".;'~··.ä¥%>,y=<ï;,lr$,52j~.§.f:;ê­·.«>¤<g­Z,;‘
’ #‘%§ä?%‘ï·,r ‘ ---­ » - ` ‘« ’ Y ‘ ' V · " · ` - - ~ 2 - -· V " ~ ~ ‘~··-
>‘,.`­Q’E{54r?*ï·*­‘ · ·` `· ‘ = f' ' `~ ` ' ·. ` · Y" ' ` . . ` ` " j'/·‘§ :;ï;··¥·.ïvJr;F‘¤=·`c·:.ï·rä,l’¤<*¥‘&L¥ ’
`f°» LI, , Fu': [ · ` Q * `·· Y ­ 2 »‘, ’ _ . ·‘ ‘ r `, V · · _ . · _ ( » " ‘·`­‘f. · '.·j7,··<­c=,7 _4;"~· ‘ ;k5,)·;j:y9;·L vn ,
‘$ï%à€~H)%,ï2· V ' V. , V ’ » ~ _ , ‘ · ­ ( V ‘,` . V ­ 5 A ’ ‘ ` `;‘ ­T ;,q:·.;@‘j;;§;;'·3;:5­Q‘£?<,':,%;
¢.J;§:w»!qi;~~ j x « · ­ , _ < ¤ `­ » ; ~ ~ ,~ , _ P V , »’ · « - · = , 4 .-av-2,«;¤gyï_;;-y®,ï;,;;{;;,ï;_;`,;;gj-
'·[[ ‘ « " * l ~ ‘~ ~ “ · ‘ ` ‘·/'YY: 5. ‘ l ~ e . 2.;
¢‘g«iW··w··ï«= “ · · i ‘ 1 · ‘ ~ ‘ V · . ·¢ Y ,. » s. ‘ L rx ­ ­ · ··..·.»:.;;«j:=, M.;:‘,_‘;;«­3·ä5=ï·;1ïx¢r~&ï,·s;‘g
H 4~«’i‘.?:fé.`·4,‘;. E [ ’ ·' X , ` ~ ` ~ V V ; , ’ " ’ r ’V•,»· ' » ,i·? 1* « , , » ` · _ _ ;1:·*•< _;y*¢ .~~<,‘à~;,;;*v,··ï~> ‘«;·_·g;,`«,#,
~ ·,· · ‘ - . V ·~ - · ~ · V ,· X xx .-4; ~ J·· · `­¢·u§è’; ‘ V ­ V · , W ,<··z·- ,,· ~,2«»;;¢·,~ ,`;¢»~_._­;;~.,·.<
If ~¥ëEY¤‘ë;ïï;·*ä»_ï‘ ._ ' 5 VV-_ Q; ‘ ; ~ ZT [VVV ‘ ” V . ~ ï ‘ `; { ïïä 9 A { «_g="è,; °»ä•¥¥ ­’ V T , " e` " "[`- `-[V zqxgiáe
g 1, n - · , ·· ; - J .. ,= ‘­i;,=x·ä,_yU* ‘ - ’ . ‘ ,--­ ‘ L
{. ä ê·»`“*§l¤£Z¥?L',`7>j` "IJQ " ·‘ ‘ ­ .` · ` · ` V- 2 `­ · ~ ­~ » E {I" `·n‘ `VQ , N ` ’ ,. ` ~ ï ` ·~/­·'<£f`1Z­§. IJ x? `"F wv;
,Q ’*"«’ ·,;­:;ï§,<­¤ »‘.~:..-$ï ·.« E" ­ ` ~ ‘ ·_ ',_v 3 ~", 5 ' _~ ' ­·. . •‘· ~ 4 ‘ « ·. +4. ..4 ,>··;·~«< .,;*:« f k; ·i.l.·Y
- `ïä@,ê,Q,a.g’_.; ;:‘.;2; ;, ~ ·, ‘· . ­ V g- V ,= ,_ " V . ~ > g_•§ ‘ ,·v ·‘ . V. _ , ,« · ä_;·;·gL;_ gql 2;; -~·-V ;,:`«y; ., K
ri :{%;A,ïïêx<èFï«vçi·=",. 1*; , ‘ v; wi f ¤ 9 ; # gt. · ·ï ' : Y V ` `_ `;..* ~a _, V , · , · {*5; _?;§;ï~
;t*< ‘ ; Fvse , ,;‘ rv' ~" J; < ~ ’ Q V ‘ ’ v·· i ­ ` * ‘ ‘ ~ ­ ·=~ cat-; :·'2·’=J·>=',ï2 ‘·;.>·:J-`-‘x5
» w;1:¤‘%:ïf9Yà<·=2« ·‘·'·­' 4V 1 . =’·; V ,. u `<»·‘~ · { Jv · wp "« ’ `­ ‘ M , . : ML ~ ;7;g,J;¥;à·
'_yé'à;§éä,;‘*f;‘;”`j;x­' ye ­ · ’ , ·¤· _ J g jr N _` . ¤ « ,, ­» ~ , . > ~ _ _ · A ` .. V-äé _;.';;_;«;_;,­;­ =~ :_«Lü·
1% _` >· U E j J; "_«.­ { :2 y»’1 1, gnmgïr ··> ` ‘ ‘~ A · ` ty Y `./(Egg, VV;.Ajiv’;Vï;èyéL,ïj;`Jïä`. lngih
‘ =» rf ‘ :¤ (lj _ 5 ` Z · "'Q": v·` ­ V ‘1_ ’ ‘ " ' " ­ , _‘ ` ï«;§`A Q‘«?g;’ä.S§f;T·_;;`1'?j­;’·’g'~_#gï$;{I§,
-..[[V ;`~:‘w ·‘· ‘ .[·‘ · ··[_ ’ _ -· · _ -~ ·· N M; ­ ·, ’ ~ , 2 V. · · = · ‘ 5.;;:.;: ‘[V·[ ~ x=·j‘1 V-­[V
K ‘ ` ï_ ‘ - ‘ ` . ‘ i` · [ 1 ‘ , i· 3* ­V-V = ` «. 1 " ‘* ­ ' ` f , ‘ ; Qv j‘L’· ;~:;"· ,·_· £r;ET$§'
V xäggw _~»­ru`Q£á,2l,,t~ .L M ` , V', ` _ v__ ­ J ‘ A ·«~ xt ` Y - _ï,>/, .,·iE.i: _ U rv A ­ , » I > / V _,:V> )v ë »;ë`§ï 5­ äï,«*T·;¤«'
tà E v A1, 2 V·‘V, ` _ï - - , i , f ., ‘ _ ‘· _ ,·’*5;·ï_ ( V--‘-[~ · · _- · ‘.V·· ‘-[=
~` Ayçèrgx; ';_· ,· ~ , _``_ R nl _ , V , · ~ A _ ·,. nx; V .»»» Y MJ V. _ _` . V: 1 1.iU_,v4­;;> .1L 1 {Un. `,ivi;;j;;?
Y ‘~ï‘«¢~· >. " ­ " w· ·, · .~ . . ' ’~· ­`.‘ ‘ V > ` ' ·~«ä~,g‘ ·: ~‘-*`J`:ïf=/J
W L 5 ' . . A ‘ ‘ ` g ` j· ; ` · · ·‘ ‘ _ V ‘ ” V V ' · : ‘· ` - V 1 « · · ` yïl‘L«_'#rgg e`·:j,;.;;..Eï$;jQ¤ä·:·:,*'­$‘·
R " *'··‘~ï*’ï襤 " ~ ‘ . ·[V` ` ' A · · · ­‘ · ` · 7 ·· ` ' ‘ , - ' i ~ ‘~ . . ~ ‘ ' vs Uil
.3” A , V ? ·· ` - ’ 2 H ‘ ‘ ~ .` V ~ ", ., · _ ;« ça V . V V Yi °··’E3;_ë>ïi_‘{ ;;’;Yï5§­i,
ä w? ‘ ·. V ·. · -=¢ 3 M ~ V · · . , ‘ , · . ‘ " a. ’ ' "sf: < ‘ ~. «.:l*»’ ­··:3°¢ï·%.=‘
V['-‘ Y , V ` -. . A ` » · S C. - V , ~ ‘ ‘ · · - _
`=.-¥`ï`ïl3ï·,ïï·‘­ 4 . ' ’ `T ‘ · `» ·· 'V.[ ‘ ,1 ` ‘ 2 ; ‘ ` k "
*‘= ':.ï·£è+"; ·»·· i· '" "· * i F ‘ ·‘ L '_ wl: ' ' 1 ": - ’ " ~ ' ‘ . ­` . [ ï',,lïr `’`-- ` 5
V Ell-; `gf V in ' ` · Y ’ ï ,_ ‘ ‘ ·. r ‘ V. ·~ ` » , · ·'i,€ Y *5;
¥‘ " ‘@· " > '¤,-.«^ ~V[. .` ` . ` / Y ‘ ~ ‘ ~ . ` ’ V « ` . ’ ,· #;_ [-·` 1 ·‘
],’ . . ·» ‘ _ ‘_ ‘ ` . 4;;, ·` ». 5 , ~ ‘ h_; ­ Q ,_ ' ` # V ` _ V i , .^‘~.‘· _y , mg _’·,*,
`ï;<" I ’· * 1* e -- Q . -. , , 5, ‘ V-1[ v "‘ï¤ 5 e
‘ ‘ ` , ‘¥ F 1.’· ·. . · ‘··“-‘~ i~·@¢;,;­ .;. · ·V‘[ V , ‘ [ , - ’ - , . -:- g N ,=, :.;;»
,· " » _. _ : . *­‘ ·,Z·,F; j, .: Q é’ *·,l·._à~ gw" : ‘ _ ,j V _ / J :_·` >· ; .‘ 2 ",5y
r ‘ _ ` V { iv; 4. -[V4 > ’ , - , g 1 ‘ a ;V iq,
{ .«: ‘ , _ _ ‘ ‘ ' ,­ /”~`{.¥·; ~[V· ::,~:’r‘· e ‘ V. ·~VVV[ L, [ r Y ·’ 5 ,·«¢ ,
, · V ` ' .·a. ­ W » m 'ï"^,.,‘=~‘ * "’ · '·‘.S*'; JJ Y`: E ~ · Q A ~· k= .<·~ ·L J.! {ui. `
­ ‘ ~. ­ , · ' ‘ . ,;_‘ 4^s~_§,;«* .·· _,~ ,,,`, ; _: {wa y z~ by; ;~» ".‘~>·, _ , «,_7­«=g
. Y · Y . ·= ­ ' :'»‘­· ’5= ·u t" ‘ ^­’ :=L«f¢ *E ~ 3;,vx; ï'­»­~.ï V: MT `>’ ­·;".»`Z’;»;'« vg ­?­
·‘ ~ · 2 > ` .; V ­ · » " , · ‘¥~';= ‘* ¤·;’5«'~ä<·?’»¤$‘Y’E=
· . · · ‘ ‘ ~. ·' « · · ‘ ‘­ · ·ï · ‘ ’,‘;.·‘ _ ';»2s;·­­‘¤;2 . ^.M ,··,à $ïea ~·» A ·*z j.
‘ V ' · ` . _` ` . · ‘ ` ` .~ V .F· ' N J C1 `ij»"Fi??ïá?‘f‘^ï‘«ïF$`$ë"¥ïäêiä `. " e»'$`ï `«·-‘
` ‘ ‘ » ‘ ’ · 4 ~ , .; "·­·‘ , -;·ï.‘ ' 1 ·’.-­ ‘?‘~‘.·;«·:.ï§@L
j ' ‘ ,; _­ ; L·` · · ` ` .` §’ _ ‘: _‘ ,;_ L~ ` f .(_;j" ‘7 =
nu , , ‘r . . , , _f·, ­ ,
',T‘$·‘I · . ~ ·‘ ‘ ‘
&;•ï?·­;.1 " Yhl"" ‘ » 4 ­ A ·' _ · ` r­Y Y _ l' ` `. `, ' `
«,__s;: ; '..;‘- ._ j 1 . ;_ ‘ ·
wi ‘ · . V, . · , ‘ · , éä
n·‘¢·,.,§ ‘ ' . Y ­ . ·» _ gg?
CS .' ­ · Y , ‘ 1 ·.
‘·`7F«· ‘ ‘ ` , » ‘ ’ · ‘ z" I
, V , · · ­ , . L .‘ _;
. ‘°"qu ·`_ ` , . ._ ‘ E, xy;
' ‘ ` ‘ I ;·.e" . ïg ·;
, ï·· »¥ * $. 2
'“` "«·f=.­· X 1· " L
· ‘ · ~ . B? ïï ·f€;;*
~ ‘ · ; ‘ 'Yéc ""?¢’
·~., y _ ._ _'»; L_