HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 590.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

r lr/i
9 I
weet den zoodanigen geenen naam te geven, leem en
zijne laauwlieid gelijk, doch, dewijl de betrekkeljjke
zaak mij naanw ter harte gaat, en ik niet wil, dat
men eenmaal kunne toevoegen: aja hadden wjj
dat geweten !" daarom Landgeneoten, broeders van
den Nederlandselien Staat, en vooral aan UE, Vorst!
die het vertrouwen heeft uwes volks, maar tot wier '
toenadering, mij door barikades wordt belet, zeker bij j
Uwe Majesteit onbekend; daarom bid ik U, dat gij
eene poos tijds besteed aan de aanwjjzing. En zoo E
het mogt zijn, dat mijn toegezonden Exemplaar niet j
in uwe lianden komt, dat dan het Nederlandsche volk
mij daarin beliulpzaam inogt zijn. j
·
Wel nu dan! welke Belastingen drukken de burge-
en geven aanleiding tot allerlei botsingen en wrevel? i
Het zijn de volgende met de Stedeljjke Aceijnsen:
Grovzcllaslen ..... f 10.158372;
‘ Personeel ...... zz 6.258000 E
Paienïen .... . . xx 2.4-M800

1 Gesïachï ...... zz 700500 R J
1 opcenten ..... rx 300300 Tl
j ZOZLZ . ...... 1/ 1.000000
j opcenten ..... xx 608000 i
i Zeep ....... I; 8:25000
opeenien ..... «» 313300
Bier en Azëjn .... zz 300000 `
opcenten ..... 1/ 114000 i_ j
Tzwjf ....... xx 1.025000
i opcenten ..... zr 28 7 000