HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 495.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

wkiiw "$.
~
.
23
' bieden, duizenden met mij in den algemeenen onder-
gang deelen.
y Wat zal dan de rust des gewetens vermogen, al
de zegt het ook, dat ik gesproken heb, je. verzocht
g en gesrneekt om verhooring, toen het nog tijd ware!
Leiden 1 Dee. 1854.
g C. vm: mm TUUK.
l
Z!Z’IZI‘.T;""""‘;;‘.;’¤’l‘£':.Z""" ""’ """""'*""""'.":
Goedkoope levensmiddelen zijn wij niet te wachten, vooï
dat een aehteruitgaande Landbouw bij eene toenemende be-
volking hersteld is.
Door de verandering van Lasten kunnen de Amsterdam-
mers en de andere Steden 7 Centen van een Pond Tar-
webrood afslaan; Q van Eoggebrood; 7 van Vlceseh; 8 van
Zout; 10 van Zeep; Bier­Azijn, Turf en Hout geheel vrij,
in Amsterdam de Boter ook, (die het middenpunt van
de Belasting is ,) betaald nu f QSO en komt dan op f
Zoo is elk zijn rekening en het evenwigt tusschen ont-
vangst en uitgaaf is bij het Land noch de Steden verbroken.
l C. v. D. 'l‘. ‘
Zegt bai Voort!
c