HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 581.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

·ê . .
21
Hiervoor geeft men aan de deelnemers Loo-
pend papier, dat het Land en de Steden en
j de partikulieren aanneemt en uitgeeft f 100
i tegenf 100, in aandeelen van f 50, f 100
f 500 en van f 1000, buiten klinkenden munt
neemt men aan 3 perCt. Hol. tegen f 75,
eh perCt. tegenf 100 en Bussen 5 perCt. af 105.
Dit papier geeft geene renten, en wordt
over 60 jaren met 50 perCt. avans ingewisseld. ·
De dadelijke voordeelen aan dit papier zijn:
i 50 weken op een jaar worden elke week
f 100000 aan Premies uitgeloot, die _aan
toonder worden betaald,
gg dadelijk is van de pCente af ..... f 5.000000
Aan aankoop van Hei- en Duingronden
van de nog 800000 bunders leegliggende grond. rr 1.000000
Voor Meet ........... rr 400000
Om Hollanders aan ’t ontginnen te zetten,
elk jaar voor werkloon ........ u 3.000000
Administratiekosten elk jaar ..... u 600000
Is . . . 10.000000
De aangewonnen gronden worden van de opbrengst met
woningen bebouwd en verhuurd.
De toenemende en klimrnende rijkdom wordt het eigendom
van het Land, om in dat tijdsbestek f 800.000000 schuld
af te__lossen , na de inwisseling van papier.
De in; voorraad zijnde f 20.000000 in ’s Lands Kas, thans
is voor onvoorziene gevallen , alzoo disponibel, niet noodig.
Geen Koopman geen Winkelier groot of klein , of hij kan
deelnemen van 50 tot 1000, het papier loopt dadelijk
rond als Bankpapier, en de f 100000 Premie elke week zul-
len dit bevorderlijk zijn. V
Er ligt waarde voor. VVat verkiest gij Nederlanders? het tegen-
woordig bankpapier, of dit, datf100000 voordeel geeft iedere week.