HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 606.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

* ~ - .. .. . r M we ,,,,,_.,,._r__,__,___W_______(L_w________f W~_Mm~wn Ymgr
· lf l
_l‘ li . l
F .,·7"!t ‘
land naar uitlieeniselie bodems oversieliepen ; duizende f
i ellendige en diep vernederde armen, zullen het op den
oever aanschouwen, of aan het bleek gebrek ten prooi,
den grond vloeken, waar liet voorvaderliik gebeente
rust ; gestorven in liet blinkend knras en met eerlijk i
rappier in den ijzeren vuist voor liet geluk der nako-
nieling. Hiertoe neigt de staat van zaken.
­ Het Financieele leven is uitgeleefd ; zullen wij dan
inet de ganselie natunr en ons zelf in striid, de geld-
eirkulatie langer belennneren, en de seliatten onzer .
_ 'Voorvaderen in een hoek op de Beurs gestapeld lion-
den , o1n zieli zelven weldra te vernielen. .
l Het geld moet als de aarde om de zon, en het à
bloed door ons ligeliaain, in gedurige cirknlatie zijn, j"
en een algemeene zegen verspreiden, wordt de loop
van deze wereld­rivier gestreind, in de hooge streken
is overstrooining , en in de lage gebrek aan het nodi-
ge water ; waar de omloop des bloeds gestreind wordt
is een ongesteldlieid onvermijdelijk.
i Hen opene alzoo eene vrijwillige Negotia-
tie; of. een Belasting van l0 perCt. op ge-
' bouxvd en engebouivd Eigendom en de Hol- 1
f landselie lïllekten, deze bedraagt eene ivaar- ._
de van ............ f 2500000000 ;
10 perC`ent is .......... «« 250.000000
Q en daar legt men voor in Kas Ilollandselie
f en llusse llliekten.
k Deze f 250.000000 in Kas geeft ·1 perCt.
` is clk jaar ........... zr 10.000000
Zoo men na deze koers papier liaalt, dat men dadeliik nitgeeft
.. voor Elfeleten, wordt op elke j 1000 ­­- f 100 gewonnen, Zoo
men liet papier laat liggen geeft 2; p(It. door elkander.

fl
l
1
li