HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 509.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

i

11
I I II M
‘ · I 'ïghg Y. gg
'I ··-4
. ·I E5 ' ¤>F% I, 9: ¤
I < mä · cD~« ·
I ,.,4 I ID · II O .4 ¤.»
I ¤; I Sw: 5 Il C3 grs
I , te GJ w , ­~ jj ; C
I [*4 ^¤>~·-‘ C; II "" -· <1>£
‘ I Q [I ^"*CD:*`· " CI E UT?
Y" I In _»;· ¤ 3 I "‘""_;q :1
‘ I ¤¤ 'I ¤ O U u Q ¤ «=.¤
. M I ï>»g<1 I SJ ID "'
I E I qc II Ec Q
I ~ ` "'* · r*
I Q I. ,**5 II FI Q;
I .~ 5 r’ II ­I=·
•• I II I U2
L pui Iï···""-""_"-" """ """"“""""" '
I ­ ’“" I E'?
I , dm, jj I <><>­<I·4ç<;«
· pzsaq I? ,,;···,.. *?* ~. I QSO! JC·':'D
I ,,5 I, ju; en I-I II I-Iceczm ,5
I W ·"J_JI I S1
I #9 I [E3 ;I = I `¤ = = aa
I ä I . E .
I I__f.äJ__.........._F....___II_*--, -..
I rg Iä I II
I NF I' mom
I CTI " ¤.:’ ca c csczxscu
I ¤-IQ I·ê"ï'·= ···‘ C" I C"I·~I·‘··‘
Yjï K) , •
· I ‘~= I
L I gmë ·: , .
Mp. Fl ‘;.¤=ï ‘ IB · · ·x
I Fq ­1 !.`­D¤U ,... E
« Q 55 «g<: ­ . ~# · . . .J
I I' E¤»­ ZIT
I ng Q ; C;
I I PES": • ­ IC; · . • .
I ‘=’ I`- I gj II ¤ : Iu
‘ ä I E g­ I ‘ 3 II ­; E5 E3
I C25 I ë II ­r­« II M WI ­J M
I F ll- ­­­ ­­­ ­ ­· ­­­»~· «~­-­-­­_­_à._.._..,....
T FE; I ·I .'
I II,. - II II __ q ga
" .| ' v' ..«
J C•.­•“ Il ‘ . T. 2 ___‘
I · . m ·+~ <.~2s¤z~­­«
Q g : ng LQ?j,‘ II 7) I Q L" C3 P" V`; Ei
I gg , gg; ; I gy
I I·y,..`:O *+`_ z xx z =
I C? I "ï=¤ II II<> ‘ á Q
I I = ="‘ *' . . ‘I>’¥ . *:1 :
IC‘°-:=II I~·< "‘¤ <>
I g I ä.: ZI c: E
A: ;; E“I ` I F «­· A ,­·~ »­• '
z Q I . :C~1' E I. ,2 ¤ .:2 5
I II ·­’ ­­,,,‘ C.) ~­» ···_; CJ Q.: Q) ·,­
1 ä I"‘== ‘ T2 II ë"
F¤I I II g
; I .
` "’”" I . . I; r ¤Q I H:-rI<>¤9 rg;
I Q3 I II JJ v I ¤.:>.:>:¤ ri Q
< $1 I jgë I ‘*= = I ëëä =
’ *" ­ . I · _ ,
Q I =
ss I I O :9
` ·I =¤=~._: ,..I o
I ä II'§,ä;­§_I O äsco "
5 C ' I ’,` •
`_ <·.:« @ CJQCDS N U2
I_;D~gI· ES CQ I mámwg gg
·t *·~ _
¤ ä gä = ä ä
èïI"«"5»·¤ I,4
II . . I ­ ­ . . ,..,
.:I E :> I 2 i§äC:`° O
z ä 5· <> <> Iw <>~>¤° .
»­­­<. Qu: I I-· ` W3
ääow CD0;;,?O I; ;»g­q=I_q;D N
2 mcg. m¢_,·;‘+ I.,I :
I k H. N I II­·1“I~`,§ § z 0
5 c> PQI cu .
_ ¤·II .¤: gx Im L»«·4.£I.ï
/