HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 561.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

15
3 Het gebouwde Eigendom zal bevonden wor-
den eene waarde te zijn van f $80.000000.
{W 1,,,, zal huurwaarde zijn f 38.000000.
Op deze verkregen lrunrwaarde betaald de
Eigenaar 16 pCt. ......... f (3.080000
a De bewoner van het Perceel Eigenaar of
Huurder van f 50 tot f 300 betalen op
deze lasten 100 opCenten.
6 Van f 300 en lrooger 150 opeenten,
r 0 Die op Kainers wonen, en ook nu vrij van
Personeel en op de Aecijnsen, als:
{Z Die op Kamers van f50 _tot f150 betaald
» _ op de Grondlasten 75 opCenten, liooger
100 opCenten. ......... «/ 8.000000
iv 4 Het Ongebouwd en Land bedraagt, na af~
trek van 1/,, waarde f G0().000000. */15 zal
j lruurwaarde zijn f 40.000000.
i . Hiervan betaald de Eigenam 16 pCt. . H ($.400000
` (alzoo een bunder f 1000 waarde gesteld op
­ ” _ 750 , hunrwaarde f 50) daarvan 16 pCt.
e De Huurder of Gebruiker betaald op deze
i Grondlasten 10 0pCt .... . . . rr 010000
5 Buitenlandselr Gedisteleerd en Binnenl. Li-
keuren en `Wijnen door het geheele Land
belast als tlrans met de Stad rlinsterdarn de
lasten is, breng op ........ «« 5.700000
Quitant. van betaalde Lasten 5 Cent op def 1. «« 1.3l1000
G De Patenten zullen eene vermindering onder-
gaan bij nu, en gelijkheid, en dan opbrengen u 2.500000
de Boerenstand, die vrij zijn en nog veele
anderen zoo als Advokaten, Notarissen, Pro-
enreurs enz. zullen ook Patenten betalen,
dat aan nieuwe lasten op zal brengen . . xx 500000.