HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 594.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

13
en daarop vraagt men 15 opCt. wat bewijst dit?
1. de 2446 Huizen en de 12 zijn bij koop
_ . _jpj, E verkoop waardig ......... f 153600
` 2. de 3 Huizen en de 32 zijn waardig . . «« 220000
3. de 16 Huizen zijn waardig ..... z 223000
N Wat volgt hieruit?
. dat 153000 evenveel betaald als _f 220000 en f 223000
dit zet zich alzoo in de 25 opCenten op het Personeel in
grooter mate von ongelijkheid voort.
Het zevenvondige llnurwaarde bij het Kadaster als maat-
iï staf der verteering, en belast niet perCent.
1. f 50.-- huurwaarde zevenniaal is 330.- die belast
is daar men armoede en gebrek mede lijdt en jdat de
meeste het halve jaar maar verdienen; dus f 175.--
voor f 350.- belast.
` 2. 000.- huurwaarde zeveinnaal is f 6300.- die belast
_ is en daar nicn geen gebrek mede lijdt; die het Huis
van f 900.-- huurwaarde bewoond verteerd f 10000.-
a. Alzoo betaald de lage stand van f 350.- de helft
· meer als hij vorteeren kan.
Z:. En de hooge stand van f 900.-- huurwaarde de
helft van__hetgeen hij verteerd.
Dit is uit den lange en hoogen stand genomen oni het
beter in het oog te doen springen.
Maar niet alleen de minderen stand, maar de werkende
burgerstand en winkelier gaat onder deze last zwaar gebukt.
P. S. Deze ralsehe Stelling in Haarlem Wet geworden
door de Staten en Wijle Z. 31. Wiirnn 11 be-
krachtigd en ten uitvoer gelegd, terwijl er reeds
een groot gedeelte van betaald was; heeft het den
onvergetelijke Wrimm 1[ behaagd, op deze bereke-
ning Z. M. ingediend, (die ik het geluk. had Z. M.
zelf te ontwikkelen) de Wet te Haarlem te doen
intrekken, en de gelden terug doen geven.
lin op dien grond bouwt men.