HomeRedevoering en berekening gehouden 14 November jl. in Odeon te Amsterdam, en ingezonden aan den Koning, aan de Tweede Kamer der Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 459.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 13.39 MB

N REl)El0NBlN€‘
F z
ë
E §
N à
, ä
B E R E N E N H N G l
GEHOUDEN 145 Novamsmz JL. (
Ya?
IN 0DEON TE AMSTERDAM, E _;,jf'_.i"., g 2
` ;l;;êE&·1è1=·...;x R
~ N gi 1
ï« en ingezonden aan clen Koning , aan de Twee?2‘.«ï""" """”'
Kamer der Staten Generaal en aan alle t
mgjne Landgcuootem, E
IN DIT BELANGRIJK OOGENBLIK.
N 1>00R ‘ï
k . {5
1 C. www um:. TUUK. I
i
---­­-­-·­­••ag,e-­­-­--
¢
Ki
L1s11>rN 1 December 18544,

2
N l*°:ë