HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 9

JPEG (Deze pagina), 699.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

I. DE WAARDE VAN DE BIOSCOOP ALS
LEERMIDDEL.
De Schoolbioscoop kan en mag niet anders zijn dan een
.aa·nschouwingsmiddel, een leermiddel dus. Zij
heeft niet de pretentie en mag die ook niet hebben, van te
kunnen staan op de plaats van den onderwijzer voor de klas.
Wij zijn er ons, op grond van onze ervaring, te zeer van
bewust hoe verkeerd het is, zich onnoodig te dringen
tusschen den onderwijzer en zijne leerlingen, dan dat wij
propaganda zouden willen maken voor iets, dat den klasse-
onderwijzer naar het tweede plan zou kunnen dringen.
De onderwijzer heeft echter bij zijn onderwijs tal van
hulpmiddelen noodig : Reeds in de aanvangsklasse begint
het met leesplankjes en letterdoosjes, met stokjes, imitatie-
munten e.d. voor het rekenonderwijs; en zoo gaat het de
geheele school door. Platen, kaarten, boeken, natuurkunde-
j instrumenten, allerlei naturalia, papier-machémodellen, de ·
l schooltuin en nog tal van andere aanschouwings-middelen
L moeten het gesproken woord van den onderwijzer helpen
, verduidelijken. Een onderwijzer, die al maar praat en praat,
zonder den kinderen zoo veel mogelijk alles te laten z i e n,
heeft het a.b.c. van het vak nog niet onder de knie.
Vooral bij het onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis
en kennis der natuur komt het er op aan, dat de kinderen
1 zich van al het behandelde j u i s t e voorstellingen maken. '
l Hoe vaak is het den ernstigen onderwijzer al niet gebleken,
I dat de leerlingen van dingen, die zij niet voor oogen gehad
t 3