HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 5

JPEG (Deze pagina), 707.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

j H. A. P. en B. en S. Film Comp. Den. Haag
Het vervaardigen van goede films vergt echter zeer veel
tijd. En er is periculum irz mom, want reeds zijn eenige
gemeenten, o.a. Leeuwarden en Den Haag, met biosco-
pisch Onderwijs begonnen en staan eenige andere gemeen-
ten op het punt dat voorbeeld te volgen.
Er moest dadelijk gezorgd worden, voor
. EEN GROOTE VERZAMELING GOEDE
ONDERVVIJSFILMS.
‘vVelnu, ook daarvoor hebben wij gezorgd! Wij zijn
bezig onder behoorlijk deskundig paedagogisch toezicht
uit alle bestaande en nieuw-uitkomende Nederlandsche en
Buitenlandsche films, die zich bewegen op het gebied van
het Onderwijs, ” _
i EEN SCHOOLFILM-ARCHIEF
aan te leggen, waaruit reeds op dit oogenblik voor onder-
wijsdoeleinden films betrokken kunnen worden.
Bovendien verzekerden wij ons voor het jaar 1919 van
het alleenvertooningsrecht der films op het gebied van
Natuur, Wetenschap en Industrie, welke vervaardigd
worden door de Nederlandsche iilmfabrieken.
A1 deze films zijn door een erkend deskundige op dit
_ gebied nagezien, gecorrigeerd, gerangschikt en van juiste
goed-Hollandsche titels voorzien.
Zoodoende is er bij ons
een schat van aanschouwingsmateriaal
voorhanden voor elke Gemeente of Instelling, die de
Bioscoop bij het Onderwijs wenscht in te voeren.
OP GOEDE FILMS BEHOEFT MEN
DUS NIET TE WACHTEN ! !
De Schoolbrloscoo;/2 kan rm reeds overal ingevoerd worden !