HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 48

JPEG (Deze pagina), 612.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

lr M ` " er
ll i
ïg; _. ._-
t . I .
ij j;
il .
En van de Maatschappij van Nijverheid, Departement ,
Zwolle, ontvingen wij de volgende brief: r _
i ·A" `y
Zwolle, 16. 1. 1919. if]
de H.A.P. Film Co, Den l-laag,
I .
il ­ M. 1-1. { Z
. Het Departement Zwolle der Maatschappij van
g Nijverheid, stelt er prijs op U te berichten, dat de
' industriëele filmavond, gisteren gehouden, uit- T
j stekend geslaagd is. ·°‘.
De verschillende films waren zeer naar genoegen
en vonden algemeen bijval. Wij zullen ongetwijfeld ,
j deze avonden nog wel eens herhalen. -
li 1 _ E -_·’i
Met de meeste hoogachting ~
t Z? » .
. Namens het Dept. Zw. Mij.v.N.
j (wg.) Frits Schoemaker.
j Wij meenen, dat dit tevredenheidsbetuigingen zijn, die ii';
‘ de waarde van onze films uit deze afdeelingen voldoende in g. .
j het licht stellen. Meer er over te schrijven achten wij vol-
komen overbodig. t ·
x .
j De H. A. P. Film Comp. is gaarne behulpzaam bij het
inrichten van schoolbioscopen, het aanschaffen van apparaten ,l
ï en verdere benoodigdheden.
Gemeentebesturen en Instellingen kunnen zich om voor-
j lichting en steun ten allen tijde tot ons wenden.
l
i Si
ï‘ A