HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 46

JPEG (Deze pagina), 701.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

A1) VE 121·1cN 1*1E
E. -
j H.A..P.en B.enS.F¤ImComp.
tl Den H aag
NATUUR, VVETENSCHAP EN INDUSTRIE ‘
2de Afdeeling: VOLKSONTWVIKKELING
j Doch niet alleen bij het onderwijs, in engeren zin geno- f,
L men, bestaat behoefte aan goede onderwijsfilms.
Ook bij hen, die de schoolbanken reeds lang verlaten .
Q hebben, komt hoe langer hoe meer de begeerte op, om
langs den weg van aanschouwing steeds nieuwe kennis
§ op te doen.
A Men wil zich in de bioscoop niet alleen meer arnuseeren,
3 men wil er ook zoo gaarne wat leeren. Om aan die begeerte
E naar wetenschap te kunnen voldoen, legden wij aan
EEN VERZAMELING GOEDE LEERFILMS
g VOOR VOLWASSENEN!
i Voor vereenigingen op het gebied van Volksontwikkeling,
j voor jongelieden-vereenigingen, voor Vakorganisaties,
Volksuniversiteiten en dergl. is er bij ons reeds keuze te
F over in films voor hunne
i (`URCUSSEN, LESSEN, VOORSTELLINGEN
EN VOORDRACHTEN.
ë
j Van verscheidene films uit de 1ste Afdeeling ,,Onderwijs"
j zijn ook copiën voorhanden voor deze Afdeeling ,,Volks-
‘ ontwikkeling? Bovendien hebben wij tal van goede,
onder paedagogische leiding verzamelde, films op het
i gebied van Landbouw, Veeteelt, Nijverheid, Industrie,
j Handel, Warenkennis, Natuurkunde, Land- en Volken-
kunde enz. enz.
jl
2
V
li i