HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 45

JPEG (Deze pagina), 600.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

L
I
r 6. De bioscoop­lessen moeten worden gegeven in
speciaal daarvoor ingerichte lokalen (schoolbioscopen) door i
een onderwijzer, voor wien deze lessen een speciale taak
? zijn. Niet dus : elke school haar eigen bioscoop­instal1atie. "
7. De organisatie van het onderwijs in de Schoolbioscoop
Q moet zoodanig zijn, dat de b e h a n d e l i n g der leerstof
u door den klasse­­onderwijzer op school geschiedt. De bioscoop-
les zij dus een onderdeel van het schoolonderwijs.
e 8. De leider der Schoolbioscoop moet aan bijzondere
i eischen voldoen, wil hij zijn taak als onderwijzer èn organi-
sator naar behooren kunnen vervullen.
. L 9. Het aantal geschikte onderwijsfilms, dat reeds voor-
handen is, is van dien aard, dat op een vermeerdering ervan
niet behoeft gewacht te worden, om tot de oprichting van
Schoolbioscopen over te gaan. `
Bovendien neemt dat aantal nog voortdurend toe.
10. Een eigen, speciaal ingericht, gebouw is in vele
opzichten te verkiezen. Kleinere gemeenten zullen overdag
gebruik kunnen maken van een bestaand bioscoop-theater.
E
4I
2
ä
E