HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 43

JPEG (Deze pagina), 716.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

band van celluloid, is zeer brandbaar en het toestel moet
een heel sterke lichtbron bevatten, die tegelijk echter ook
een zóó sterke warmtebron is, dat de film, als ze een paar
seconden stilstaat, in brand vliegt. Door de uitvinding van
den heer H. van Cappelle jr. echter, die aan ons toestel is
aangebracht (er bestaan ook nog andere systemen), kan de
film zonder gevaar stilgezet worden, zoolang het voor het
geven van eene explicatie aan de hand van het filmbeeld
noodig is, al duurde dit ook een uur 1).
Er moeten een schel- en een telefoonverbinding bestaan
` tusschen explicateur en operateur, terwijl het ook gewenscht
is, dat er op eenige plaatsen in de zaal drukknopj es voor elec-
trische schel zijn, zoodat de lesgever, waar hij ook in het
lokaal staat, steeds naar de cabine kan seinen om de film
te laten stilstaan of in gang te zetten.
Behalve leslokaal en cabine zijn nog beslist noodig een
flinke vestiaire ; toiletten ; een werk-spreekkamer voor den
Directeur ; een rijwielbergplaats ; een kelder voor centrale
verwarming ; een machinekamer voor het plaatsen van den
omvormer, motoren e.d. ; een kamertje voor den concierge
bij den ingang ; een bergplaatsje voor schoonmaakartikelen
e.d., dat tevens dienstbaar kan gemaakt worden als
kleerenbergplaats voor het personeel ; flinke kasten voor
het bewaren van boeken, paperassen, naturalia enz. en
een brandvrije filmkast.
l) Wij zijn gaarne bereid desverlangd over deze uitvinding, in verband met
" eventueeie invoering, inlichtingen te verstrekken.
39