HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 42

JPEG (Deze pagina), 877.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

lil
ë
te ,,overspreken_" en het is niet te klein, wat de kosten
onnoodig zou oipjagen.
l De aankleeding moet vooral rustig zijn. Eenvoudige ban-
ken of klapstoelen, waarop de kinderen gemakkelijk, behaag-
` lijk en ongedwongen kunnen zitten. De wanden moeten
i eenvoudig en=vooral niet schel getint zijn, terwijl een of meer
J. geschabloneerde randjes voldoende afwisseling kunnen bren-
gen. Er moet gelegenheid zijn tot het ophangen van land-
kaarten (Nederland, Europa, Indië, Wereld) en wandplaten
j op het gebied van natuurlijke historie en aardrijkskunde.
j Voor het projectievlak moet een podium zijn gebouwd, dat ­
( zóó hoog moet zijn, dat de leider, erop staande, al de oploo-
3 pende rijen kinderen goed kan zien, terwijl hij natuurlijk
( niet voor het beeld mag staan.
Op dat podium moet aangebracht zijn een toonbank of
tafel, waarop bij het onderwijs te gebruiken voorwerpen
i kunnen neergezet worden, benevens een lessenaartje, waarop
de leider zoo noodig zijn paperassen kan voor zich leggen, ter-
wijl een leeslampje (blauw licht voldoet bij ons zeer goed)
j E hem in de gelegenheid moet stellen zijne aanteekeningen
E ook tijdens de filmvoorstelling te raadplegen.
( Waar de te demonstreeren voorwerpen vaak niet groot
j T) zijn, dient men er vooral voor te zorgen, dat de demonstratie-
{ tafel zeer sterk belicht kan worden. Dit moet geschieden met
i behulp van zijlampen met reflectors of van lampen die boven
i de tafel hangen. Het laatste is beter dan het eerste, daar zij-
E ( lampen het nadeel kunnen hebben, dat de lesgever er in
t ( kan kijken, waardoor hij telkens min of meer verblind _,
i wordt door het helle licht, wat in geen geval van goeden
[ , invloed kan zijn op zijn gezichtsorganen. Deze lampen moet
‘ j de lesgever naar believen kunnen ontsteken door middel van
lj een contact­knop, die in zijn onmiddellijk bereik is.
· Aan het apparaat (Ernemann, Ica en Pathé zijn ons
_ als goede machines bekend) dient te worden aangebracht
i* eene inrichting om de films zonder brandgevaar te laten
, stilstaan. In een gewoon toestel kan dit niet. De film, een
38
Q1
ll