HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 40

JPEG (Deze pagina), 875.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

gi .
fi
•,
ë
tooningsrecht aangekocht, zoodat de films door hare A
{ bemiddeling in huur te bekomen zijn.
t. Verder zijn er bij eenige verhuurkantoren buitenlandsche
films te krijgen, waarbij ook wel wat geschikts te vinden is,
[ al zal men vaak veel last hebben met onjuiste titels of met
p titels, die een soort van Hollandsch bevatten, dat duidelijk
g‘, verraadt uit het buitenland geïmporteerd te zijn. Overwegend
V bezwaar leveren die titels niet op. Schrijver dezes heeft l
` reeds voor eenige buitenlandsche films betere titels laten
, vervaardigen, terwijl het laten drukken van juistere film-
ä titels, ter vervanging van de verkeerde, niet met groote moeite
Q en kosten gepaard gaat. Wij mogen ook niet onvermeld
laten de verzameling films van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam, die men op bijzonder voordeelige voorwaarden
ten allen tijde zeer gaarne in bruikleen kan ontvangen. Al
verraden eenige van die films, dat zij niet door een eerste-
klasse­operateur zijn opgenomen, er zijn toch ook wel eenige
zeer goede bij, die van het leven in de tropen en het kwee-
ken en bewerken van tropische producten een goed beeld
kunnen geven. Men behoeft dus op de films niet te wachten :
j Er is al aardig wat goed materiaal voorhanden en binnen
afzienbaren tijd (vooral als het internationale verkeer weder
normaal werkt) komt er keus genoeg voor een zeer groot
j aantal Schoolbioscopen. Het zal dan zaak zijn te zorgen
voor eene organisatie, die de vervaardiging, de verzorging
§ en de distributie van onderwijsfilms over het land ter hand ,
kan nemen. <
Bij de voorstellingen voor volwassenen, die ondergetee­ rv
kende heeft mogen leiden, is hem gebleken, dat ook het
groote publiek en zeker niet het minst het ontwikkelde publiek Z
‘ bovenmate op de onderwijs­films gesteld is en ze voor een
belangrijk deel verre boven sensatie­films verkiest.
Laten de filmfabrikanten en verhuurkantoren met deze
omstandigheid rekening houden. Zij zullen dan hun vak
kunnen opheffen ver boven het peil, waarop het zich
v tot heden bevonden heeft en van de bioscoop het odium 3
t E 34 Y
iï u i Q