HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 4

JPEG (Deze pagina), 709.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

. H.A.P. au B. an S. Film Gump., Dan Haag
NATUUR, VVETENSCI-IAP EN INDUSTRIE
rste Afdeeling: ONDERWIJS.
Dat de bioscoop voor het onderwijs van zeer groote
_ beteekenis zou kunnen zijn, werd reeds langen tijd door
’ vele schoolmannen ingezien. _
. De groote vraag was echter: Hoe mm goede fzïlms te
I komerz ?
Om op deze vraag een antwoord te erlangen, kwamen in
j IQI7 te Leeuwarden, op verzoek van het Bestuur dezer
Gemeente, tal van Gemeentelijke -- en Onderwijs­autori­
teiten bijeen. Het gevolg van deze bijeenkomst was de
. stichting van de ,,Nederlandsche Schoolfilm Commissie,"
welke ten doel heeft de bevorderzïrzg vara het vermczrdigera mrt
goede omlerw1Tg`sy‘1Tlrrzs.
L Deze Commissie droeg ons op, om onder toezicht van
‘ eene speciale Paedagogische Commissie
ONDERWIJSFILMS
te vervaardigen en in omloop te brengen. W`ij zijn onmid-
dellijk begonnen aan deze opdracht met de grootst mogelijke
zorg en ;/>iy`rr­Z·ij/ze rmuwgezetheid uitvoering te geven.
f ' Onder toezicht van den Secretaris van genoemde Com-
ï missie, den Heer A.C. Nubé, hoofd eener school te Leeuwar- ‘
` den, werd door ons reeds een groote, en in elk opzicht uit-
_ stekend geslaagde, film samengesteld, bevattende tal van
KIJKJES IN ZUID-LIMBURG,
i een film, waarin een zeer duidelijk en volledig beeld
. wordt gegeven van de schoone omstreken van Maastricht
~ en Valkenburg met kijkjes in de Mergelgroeven, Land-
· bouw en Veeteelt in Zuid-Limburg enz.