HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 32

JPEG (Deze pagina), 868.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

’" 3
t is
ë
t
Het k 0 s t e n­argument mag, waar het ’t onderwijs
geldt, nooit zwaar wegen. Toch mag het ook niet geheel Q
· uit het oog verloren worden. En ’n toestel aan elke
school zou, vooral in groote gemeenten, enorme kosten
met zich brengen. In de eerste plaats zouden komen
de toestellen. Deze zouden, met het oog op brandgevaar, in
ijzeren of betonnen cabines geplaatst moeten worden. Eene Q,
lokaal zou geheel voor dit onderwijs ingericht moeten wor-
den ; o.a. zou men er een bijzondere ventilatie in moeten
aanbrengen, want met het oog op ’t buitensluiten van dag-
licht moeten er of geen ramen in zijn of deze moeten alle
geheel afgesloten worden. Dan zouden er een zeer groot f
aantal films noodig zijn, die over de scholen konden circu­ g
leeren.(Eige~nlijk moest elke school haar film­archief hebben!)
j Die circulatie zou een zeer groote administratie medebren­ §
j gen. Elke school zou eene electrische installatie moeten _
hebben. Het aanschaffen van koolspitsen of booglampen (?) , Q
l de electrische stroom, de vernieuwing van versleten films, Yj
p het onderhoud van al de toestellen .... zoo zouden we nog ·
een poosje door kunnen gaan. Het zou de gemeente schatten A
kosten, schatten, die wij nog niet eens onoverkomelijk F
t zouden vinden voor ons volksonderwijs, indien ze werkelijk ,
dat onderwijs ten goede zouden komen.
H Maar dat juist betwijfelen wij ten zeerste. Naar onze mee- i
ning zou er juist, indien elke school haar eigen toestel had,
van ’t bioscopisch onderricht aan tal van scholen niets g
terecht komen. Er zouden aan elke school minstens twee
onderwijzers moeten zijn, die zich met deze zaak occu­ lg
peerden, of eigenlijk moesten alle personeelleden dit doen,
want bij het idee behoort ook, dat iedere onderwijzer zijn
eigen klas les geeft. Doch laten wij, om het geval zoo
j gunstig mogelijk te stellen, eens aannemen, dat er zouden jj
moeten zijn één explicateur en één operateur. (Expliceeren lj
en ’t toestel tegelijk bedienen kan onmogelijk). En laten
i wij ook eens aannemen, wat voor ons zeer twijfelachtig is,
E dat de brandweer of veiligheidspolitie met zoo’n dilettant· jj
[ 26 ‘ D
[ lä
l
E
[ . 2
[ ë
{