HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 3

JPEG (Deze pagina), 676.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

, * l
»· E AD VERTEN TIE
,$§ DEN HAAG
‘`_, Hoafkade 9 Telefoon H. 8021
afg gij ,
Q Q, _ N I Onderwijs ­ Volksoiitwikkeliiig
De I·I.A.P. Film Comp., heeft reeds gedurende eenige
j il jaren -­- den laatsten tijd in Vereeniging met hare jongere
Ci; I zuster, de B. en S. Film Comp. -het bioscoop-bezoekend
publiek van Nederland doen genieten van de schoonste
' _` ‘; film-producten op het gebied van Kunst en Vermaak.
Thans, nu allerwege wordt ingezien, van hoe groote
ii ‘ l beteekenis
DE BIOSCOOP VOOR DE WETENSCHAP
·’ * jjnjil is, nu wil zij ook op dit terrein toonen, haar taak geheel te
·~ begrijpen en ten volle te kunnen vervullen.
I , ‘ Naast hare reeds bestaande afdeelingen stichtte zii eene
nieuwe, welke onder den algemeenen titel
“ NATUUR, WETENSCHAP EN INDUSTRIE
. ‘ ­· " ¤
` . · lj al die films in circulatie Wil brengen, welke aan alle bemin-
· naars der Natuur, alle beoefenaars der Wetenschap, alle
. belangstellenden in en belanghebbenden bij de Industrie
j ; j het aanschouwingsmateriaal zal leveren, waaraan zij j
` behoefte gevoelen, waarnaar zij reeds lang reikhalzend ’
Q j. hebben uitgezien.
· ë
. ,
‘ , I