HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 22

JPEG (Deze pagina), 725.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

De bioscoop in dienst van vereenigingen voor ar b e i- l
dersontwikkeling en van volksuniversi- "
teiten, de bioscoop voor de verstandelijke en moreele t
opheffing van het gansche volk !
Openen zich hier geen heerlijke perspectieven ? En zou
het dan niet op den weg liggen van hen, die zich de ontwik-
keling van het volk in al zijne schakeeringen ten doel heb-
ben gesteld, hun oppositie tegen de bioscoop, welke naar
onze vaste overtuiging vaak slechts aan vooroordeel en I
napraterij ontsproten is, te staken en zich juist te werpen
op deze schitterende uitvinding, om haar te stellen in dienst
van hun streven ?
Wij zouden ons gelukkig achten, indien ons schrijven
hiertoe zou mogen hebben medegewerkt. .
IV. DE HAAGSCI-IE SCHOOLBIOSCOOP.
t Wij zeiden hiervoor, dat de Schoolbioscoop goed moet wor-
, den ingericht en behoorlijk aangewend - en wij beloofden
I nader te zullen zeggen, wat wij hieronder verstaan.
j Vóór wij echter tot eene uiteenzetting hiervan zullen
overgaan, willen wij eerst voldoen aan de vragen van tal-
j looze verzoekers uit allerlei gemeenten, die wilden weten,
hoe in Den Haag een en ander is tot stand gekomen en
ë ingericht.
j In het jaar 1911 vestigden de raadsleden Thomson en
? Couvee in een schrijven de aandacht van het Gemeente- ï
E bestuur op het nut van de bioscoop voor het onderwijs. Naar
j aanleiding hiervan besloten B. en W. tot instelling eener
ä commissie van onderzoek aangaande deze kwestie, in welke
4 commissie behalve genoemde heeren o.m. nog zitting nam ‘
als rapporteur de heer Dr. van Gelder. Deze commissie stelde
­
ë
¤
E