HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 21

JPEG (Deze pagina), 829.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

j En dan komt nog die groote groep van leerlingen
j bij het Middelbaar-, Voorbereidend Hooger­ en Handels-
Q onderwijs. De leerlingen van H 0 0 g e r e B u r g e r-
j .scholen, Gymnasia, Lycea, Handels-
l scholen en cursussen, Technische- en
Kunstnijverheidsscholen e.t.q. hebben aan
4 filmlessen minstens zoo groote behoefte als al de hiervoor
genoemde rubrieken.
J Een van de allergrootste verdiensten van, de bioscoop
2 is wel, dat zij in staat is de wetenschap, die voorheen het
terrein voor weinige begenadigden was, voor de groote
massa van leergierigen uit het volk open te stellen. De bios-
_ coop is het middel bij uitnemendheid, om d e we t e n-
schap te democratiseeren.
Een enkel voorbeeld moge dit duidelijk maken : Als
een bacterioloog in zijn laboratorium door zijn micros-
coop in een waterdroppel het leven van het oneindig-kleine
zit te bestudeeren, geniet hij, zooals ieder wetenschappelijk
mensch geniet, die zich in zijn studie verdiept. Doch hij
geniet alleen, in zijn eentje.
Wordt er echter van die microscopisch vergroote water-
r droppel een film-opname gemaakt, wat zeer goed mogelijk
s is en ook reeds meermalen heeft plaats gehad, dan kunnen
Z duizenden, ja millioenen menschen deze wetenschap deel-
achtig worden. Want van het negatief­beeld dat ontstaan
is, kunnen positief-afdrukken gemaakt worden ; laten wij
` eens aannemen een tiental positiva. Meer kan ook zeer goed.
3 Zoo’n film heeft bij intensief gebruik in een schoolbioscoop
een levensduur van ongeveer veertig weken elk van zes
li dagen. Zijn er dan per dag bijv. slechts twee lessen elk voor
300 kinderen, dan is elke film gezien door 40 >< 6 >< 600 per-
,t sonen, is tezamen door 144.000 personen. Dat wil zeggen,
{ dat van de tien afdrukken tezamen genoten is door niet min-
j der dan 1.440.000 of bijna anderhalf millioen menschen,
waar vroeger, vóór het bestaan der bioscoop, slechts de
ééne geleerde in zijn studeervertrek genieten kon.
vt ”
I .
l
tl