HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 18

JPEG (Deze pagina), 818.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

3


is., dat haar beelden niet alleen veel juister, doch ook veel Q
blijvender zijn dan de beelden die door andere hulpmiddelen
worden te voorschijn geroepen, -­ dan is daarmede al reeds
uitgemaakt, dat de tijd, aan bioscopisch onderwijs besteed, Z
geen verloren tijd is, doch integendeel groote winst voor
het onderwijs en de opvoeding heeft opgeleverd.
Maar wij willen nog verder gaan en bètoogen, dat er
niet alleen geen sprake mag zijn van tijd, die aan het onder-
wijs onttrokken wordt, doch dat er met veel meer recht en ·
reden geconstateerd kan worden, dat er juist door geregeld ?
bioscopisch onderricht t ij d b es p a a r d zal worden.
Een onderwijzer, die zijne leerlingen een les wil geven äï
bijv. over het leven der bijen, zal daarvoor, wil {hij de ‘
stof een beetje grondig behandelen, minstens eenige
uren werk hebben. Komt hij echter met zijne leerlingen
naar de Schoolbioscoop, dan zien de kinderen alles
veel duidelijker dan op school mogelijk was, zij zien êï
bovendien tal van dingen, die op school bij gebrek aan
behoorlijk aansch0uwings­materiaal in het geheel niet
behandeld zijn en .... ze zijn in een half uur kant en
klaar met hun les, die 'ze hun leven lang niet vergeten.
Laat men niet denken, dat dit alleen geldt voor deze
speciale film; geen kwestie van! Als de schoolbioscoop
de beschikking heeft over films, die door onderwijzers
zijn uitgezocht of - nog beter - zijn samengesteld, dan f
V zal zeer vaak de les in de bioscoop boven die in de
school vóór hebben, dat zij veel duidelijker is, veel
duurzamer, veel amusanter en .... veel korter. ,_;
l De schoolbioscoop geeft dus g e e n v e r l i e s d o c h
li juist winst. Winst niet alleen in tijd, doch ook in
de diepte van het weten. En bovendien winst in de
hoeveelheid van het weten, want tal van dingen, die
li de school moest laten ,,zwemmen", omdat zij ze aan
de kinderen niet kon laten zien, kunnen door de bios-
é coop binnen den kring der leerstof getrokken worden. l
E Met tal van onderwerpen op het gebied van aardrijks­ r
I2 i
ä
E l