HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 14

JPEG (Deze pagina), 826.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

I ,
n . · l
i
t
5
r
»
L En zou de schoolbioscoop nu werkelijk wel wennen aan
E kino-bezoek? Wij gelooven er niet veel van. Dacht men
L nu heusch, dat de kinderen later minder snel naar een bios-
j coop­theater zullen loopen, als ze in hun jeugd eens geen
F film-lessen hebben genoten ? Och kom ! De bioscoop is er
en ze zal er blijven. Ze kan en ze zal groeien en zich ont-
wikkelen tot heil van het algemeen. Maar dan moet men "
geen struisvogel-politiek gaan toepassen. Men moet niet
gaan doen als een groep havenarbeiders deed, die door §
een werkstaking de invoering van de elevators meende Q
u te kunnen tegenhouden.
E De wijzers van de klok kan men wel terugzetten, doch
E = men bedriegt er zich zelve mee : de tijd gaat zijn gang. De E
.· bioscoop - als dat dan al gewenscht zou zijn, wat wij blij-
. kens het voorgaande met alle kracht ontkennen ­- krijgt g
men niet weg. Ook niet door een stel van de meest draco­
nische verbodsbepalingen.
Maar de bioscoop m o e t niet weg, ze m a g niet ver- I
dwijnen. Laat men het niet in het negatieve zoeken, doch A
in het positieve. Laat men zich op het bioscoopvraagstuk
3 werpen, niet om haar te bestrijden, doch om haar te verede-
len. Dat is de weg !
En als de Schoolbioscoop dan al aan iets zou wennen, dan
- zou het zijn aan goede, leerzame, opvoedende voorstellingen. W
Q Als ze al ergens lust in zal geven, dan is het in goede
vertooningen, in het kijken naar goede ontwikkelings- en L
gepaste ontspanningsfilms.
E Ze kan dan ook zoo bijzonder goed werken als een goed
voorbeeld voor de exploitanten van bioscoop-theaters, ja ze j
kan deze zelfs dwingen tot het brengen op hun programmas
van films, die den toets van elke critiek kunnen doorstaan,
wat heden, n’en déplaise alle mogelijke gemeentelijke en
particuliere bioscoop­commissies, nog niet altijd het geval is.
Ze kan een stimulans zijn - ze is het reeds! - voor film-
fabrikanten en filmverhuurkantoren, om goede films te §
vervaardigen en in den handel te brengen.
8 i
E
R?