HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 12

JPEG (Deze pagina), 713.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

I
& dwijnen. En nu is het niet voor tegenspraak vatbaar,
P dathetlevendebeeldvanveelblijvenderinvloed ""
ä is dan het stilstaande. Wie een kangeroe op ’n plaatje heeft
i gezien, kan binnen niet al te langen tijd de voorstelling
ervan kwijt zijn, doch wie er op de film een heeft zien
springen op z’n lange achterpooten, vergeet dit z’n leven lang
niet meer.
Geen onderwijzer, ook de beste niet, kan zijn leerlingen
vertellen, hoe een kwal of een inktvisch zich voort-
bewegen, hoe in onze Rijks­Munt het geld gemaakt wordt,
· hoe de inlander op de sawah zijn padi verbouwt. En nog eens: ï·
= als hij dan al zich heeft uitgesloofd, om in een vloed van
3 woorden, die een zee van tijd vullen, alles te zeggen, wat
E er maar te vertellen valt, dan nog is het de groote vraag -
;, en is het eigenlijk wel een vraag ? - of de leerlingen niet
met totaal valsche voorstellingen naar huis kunnen gaan.
Onderwijzers, die met hunne leerlingen schoolbioscoop-
voorstellingen hadden bijgewoond, spraken aan het eind
hun alles­zeggend oordeel uit, door tot elkaar uit te roepen :
,,Vertel ze dat nu maar eens !" i
De bioscoop, mits ze goed wordt aangewend en goed ,
;j is ingericht (waarover we een afzonderlijk hoofdstuk zullen *
5 geven) is een aanschoiawiiïgsmiddel, zooals er geen beter
f is. Zij kan honderden kinderen tegelijk, ook de woeligste en
· achterlijkste, in ademlooze aandacht gevangen houden. Q
Ook daarom is er geen beter, omdat geen enkel het
onderwijs zoo aantrekkelijk, zoo amusant maakt. En wat I
gj men op een aangename manier leert, leert men sp o e- i,
dig en leertmen grondig.
5
li
6 ‘ a
i
E
l
l .
g. E