HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 11

JPEG (Deze pagina), 807.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

dien loopt men dan nog groote kans bij industrieën, die
r- geen continu-bedrijf zijn, maar een gedeelte te zien en geen
volledig overzicht over het geheel te krijgen.
Nog een aardig voorbeeld, dat bezoeken niet steeds de beste
kijk geven : Een klas kinderen, die bij een ymker den bijen-
stal in oogenschouw gaat nemen, ziet slechts het leven der
i bijen op dien eenen dag. De H.A.P.-film ,,Bijenstudie" (fa-
briek­Mul1ens) echter, toont ons duidelijk het leven der bijen
. van het vroege voorjaar, als de koningin met eierleggen
, begint tot aan de ,,darrens1acht" in het najaar toe.
4. Er is dus slechts één middel, om hier aan het kind te geven ·
wat het noodig heeft - en dat is de bioscoop,
P 1 a t e n zijn op school onmisbaar. Ze kunnen meer-
malen aan het onderwijs voortreffelijke diensten bewij-
zen. Doch waarin alle platen tekort schieten, dat is, dat
ze niet het 1 e v e n d e beeld geven. Een plaat kan bevatten
een zeer minutieuse voorstelling van een visch, doch ze kan
niet laten zien, hoe de visch zwemt. Ze kan laten zien den
cocospalm met zijn vruchten, -­­ doch ze kan ons niet toonen
hoe ze geplukt, vervoerd, bewerkt worden, noch hoe uit de
coprah het cocosvet wordt gehaald en hoe dit in de zeep- en
plantenboterfabrieken verwerkt wordt. De plaat kan een
afbeelding bevatten van een Indianen-kamp ; doch ze ver-
toont niet het leven van een stam Sioux. Ze kan een schip op
zee ons voor oogen brengen, doch niet hoe een visschers-
schuit nu eens op de hemelhooge golven wordt omhooggetild
en dan weer diep wordt neergesmakt.
Nog eens : de plaat moeten wij op school in hooge
ll waarde houden. Ze kan een belangrijk hulpmiddel
. zijn. Doch ze zal vaak pas haar volle waarde verkrijgen,
indien ze dienst kan doen als aanschouwingsmiddel n a a s t
d e f i 1 m, bij de behandeling van een onderwerp vóór
¥ of na de bioscooples.
De bioscoop vult een leemte in ’t onderwijs aan. Het
i gaat er toch om, bij de leerlingen beelden op te roepen.
die niet al te spoedig zullen vervagen of geheel ver-
t 5